درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه رمزنگاری و رمزگشایی تصویر با شبکه عصبی SOM و LVQ با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه شبیه سازی پرتو یا Beamforming یا DBF با فیتلرهای تطبیقی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با تئوری کنترل پذیری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 6
  بازدید امروز : 69
  بازدید دیروز : 987
  بازدید هفته گذشته : 3878
  بازدید ماه گذشته : 13818
  بازدید سال گذشته : 234380
  کل بازدید : 882208
  نوشته شده در دوشنبه 7 آبان 1397 ساعت 1:22 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 6 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 5 آبان 1397 ساعت 18:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 15 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 5 آبان 1397 ساعت 18:26 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 5 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 12 مهر 1397 ساعت 16:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 13 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 12 مهر 1397 ساعت 16:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 14 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 12 مهر 1397 ساعت 16:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 18 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 6 مهر 1397 ساعت 14:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 18 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 23 شهريور 1397 ساعت 1:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 30 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 13 شهريور 1397 ساعت 18:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 47 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 13 شهريور 1397 ساعت 18:35 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 32 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 29 مرداد 1397 ساعت 11:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 28 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 28 مرداد 1397 ساعت 14:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 29 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 20 مرداد 1397 ساعت 12:47 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 34 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 18 مرداد 1397 ساعت 16:22 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 31 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 8 مرداد 1397 ساعت 1:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 31 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 3 مرداد 1397 ساعت 1:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 31 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 25 تير 1397 ساعت 23:47 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 32 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 25 تير 1397 ساعت 23:46 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 35 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 25 تير 1397 ساعت 23:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 31 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 تير 1397 ساعت 0:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Python | 52 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 تير 1397 ساعت 0:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 35 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 تير 1397 ساعت 0:30 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 44 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 تير 1397 ساعت 0:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 53 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 تير 1397 ساعت 0:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 38 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 8 تير 1397 ساعت 23:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 38 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 8 تير 1397 ساعت 23:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 41 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 8 تير 1397 ساعت 23:48 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 39 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 7 تير 1397 ساعت 22:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++OMNet | 38 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 7 تير 1397 ساعت 22:30 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 41 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 7 تير 1397 ساعت 13:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Android | 43 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 7 تير 1397 ساعت 13:37 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 40 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 7 تير 1397 ساعت 13:33 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 37 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 7 تير 1397 ساعت 13:28 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 37 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 1 تير 1397 ساعت 17:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 37 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 1 تير 1397 ساعت 17:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Python | 39 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 29 خرداد 1397 ساعت 19:39 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Modelsim | 44 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 29 خرداد 1397 ساعت 19:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Python | 32 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 29 خرداد 1397 ساعت 19:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Python | 36 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 29 خرداد 1397 ساعت 0:56 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - CloudSIM | 29 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 29 خرداد 1397 ساعت 0:54 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 29 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 26 خرداد 1397 ساعت 13:01 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 23 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 25 خرداد 1397 ساعت 0:37 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 28 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 25 خرداد 1397 ساعت 0:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 28 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 25 خرداد 1397 ساعت 0:11 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 21 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 25 خرداد 1397 ساعت 0:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 23 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 24 خرداد 1397 ساعت 15:33 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 17 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 24 خرداد 1397 ساعت 15:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 20 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 24 خرداد 1397 ساعت 15:29 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 19 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 24 خرداد 1397 ساعت 14:42 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 21 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 24 خرداد 1397 ساعت 14:38 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 20 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 ... 57 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  فرش کاشان | آژانس هواپیمایی | اجاره منزل مبله در شیراز | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | اجاره سوئیت در شیراز | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | طلایاب | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات