درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه ربات اینستاگرام به زبان #C
 • فروش پروژه دانلود تصاویر و ویدئو از اینستاگرام به زبان PHP و HTML5
 • فروش پروژه دانلود تصاویر و ویدئو از اینستاگرام به زبان PHP
 • فروش پروژه استگانوگرافی بر روی کانال های کد شده فایل صوتی با CELP با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ارزیابی هواپخش در محیط ماهواره ای CALIPSO با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل توان در شبکه های حسگر بیسیم با نظریه آشوب مشارکتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اندازه گیری نرخ و ریتم ضربان قلبی از سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ارزیابی دسترسی کاربران به داده ها در اینترنت اشیا با فیلتر کالمن با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص تومور مغزی از تصاویر MRI با الگوریتم خوشه بندی IFK با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه نگاشت بیفورکیشن هنون با لیاپانوف با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ناوبری اینرسیایی با GPS برای رسیدن به هدف با فیلترهای کالمن با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ردیابی هدف در رادار با روش های تبدیل فوریه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه Snapchat با iOS
 • فروش پروژه بهبود کنترل کننده Fuzzy PID در موتور سروو با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استفاده از یادگیری عمیق در کنترل کننده SDN با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استفاده از تابع پرتو در بهینه سازی یک رابطه ریاضی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اعزام بار اقتصادی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اعزام بار اقتصادی با الگوریتم ازدحام ذرات بهینه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه محاسبه نمودار انشعاب یا بیفورکیشن با qourum sensing (سنجش مقیاس) با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه رمزنگاری و رمزگشایی تصویر با شبکه عصبی SOM و LVQ با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه شبیه سازی پرتو یا Beamforming یا DBF با فیتلرهای تطبیقی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با تئوری کنترل پذیری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 5
  بازدید امروز : 243
  بازدید دیروز : 790
  بازدید هفته گذشته : 1033
  بازدید ماه گذشته : 21778
  بازدید سال گذشته : 268883
  کل بازدید : 916711
  نوشته شده در شنبه 28 دی 1392 ساعت 11:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 191 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 دی 1392 ساعت 11:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 130 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 دی 1392 ساعت 11:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 131 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 دی 1392 ساعت 11:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 169 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 دی 1392 ساعت 11:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 170 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 دی 1392 ساعت 11:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 225 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 25 دی 1392 ساعت 12:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 166 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 25 دی 1392 ساعت 12:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 171 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 25 دی 1392 ساعت 12:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 217 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 25 دی 1392 ساعت 11:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 221 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 25 دی 1392 ساعت 11:47 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 178 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 17:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 206 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 17:07 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 211 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 17:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 239 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 17:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 252 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 17:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 239 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 17:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 257 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 17:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 167 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 17:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 98 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 17:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 168 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 16:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 143 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 16:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 196 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 16:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 195 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 16:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 146 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 203 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 176 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 164 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 164 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:15 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 159 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:15 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 213 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 202 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 189 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:11 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 177 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:11 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 136 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 141 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 91 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 141 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 148 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 12 دی 1392 ساعت 20:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 202 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 12 دی 1392 ساعت 20:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 147 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 12 دی 1392 ساعت 20:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 198 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 12 دی 1392 ساعت 20:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 143 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 12 دی 1392 ساعت 20:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 189 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 12 دی 1392 ساعت 20:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 136 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 6 دی 1392 ساعت 22:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 144 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 6 دی 1392 ساعت 22:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 155 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 6 دی 1392 ساعت 22:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 175 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 6 دی 1392 ساعت 22:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 145 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 6 دی 1392 ساعت 22:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 213 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 6 دی 1392 ساعت 22:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 159 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | کتراک | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | اجاره سوئيت در شيراز | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | ثبت برند | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات