درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه استخراج مرز و کد زنجیری تصویر با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه دوز با الگوریتم ژنتیک با Python
 • فروش پروژه لبه یابی به روش های مختلف با FPGA در نرم افزار ModelSIM
 • فروش پروژه سودوکو با Python
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصاویر با رویکرد الگوریتم ترکیبی ژنتیک و تپه نوردی با Python
 • فروش پروژه مدل سازی و شبیه سازی شبکه SDN در رایانش مه با نرم افزار CloudSIM
 • فروش پروژه شبیه سازی توانایی پرواز و فرود به طور عمودی و معلق در UAV با نرم افزار MATLAB
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 3
  بازدید امروز : 631
  بازدید دیروز : 1774
  بازدید هفته گذشته : 2405
  بازدید ماه گذشته : 8659
  بازدید سال گذشته : 166704
  کل بازدید : 814532
  نوشته شده در شنبه 28 دی 1392 ساعت 11:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 184 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 دی 1392 ساعت 11:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 123 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 دی 1392 ساعت 11:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 124 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 دی 1392 ساعت 11:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 157 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 دی 1392 ساعت 11:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 164 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 دی 1392 ساعت 11:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 217 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 25 دی 1392 ساعت 12:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 157 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 25 دی 1392 ساعت 12:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 165 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 25 دی 1392 ساعت 12:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 209 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 25 دی 1392 ساعت 11:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 206 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 25 دی 1392 ساعت 11:47 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 170 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 17:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 199 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 17:07 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 201 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 17:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 231 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 17:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 237 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 17:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 224 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 17:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 241 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 17:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 157 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 17:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 92 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 17:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 161 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 16:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 135 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 16:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 185 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 16:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 185 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 16:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 139 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 197 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 173 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 157 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 157 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:15 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 150 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:15 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 195 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 188 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 184 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:11 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 171 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:11 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 132 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 138 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 83 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 137 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 139 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 12 دی 1392 ساعت 20:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 188 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 12 دی 1392 ساعت 20:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 132 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 12 دی 1392 ساعت 20:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 190 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 12 دی 1392 ساعت 20:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 140 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 12 دی 1392 ساعت 20:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 185 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 12 دی 1392 ساعت 20:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 131 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 6 دی 1392 ساعت 22:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 137 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 6 دی 1392 ساعت 22:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 149 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 6 دی 1392 ساعت 22:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 166 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 6 دی 1392 ساعت 22:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 136 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 6 دی 1392 ساعت 22:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 197 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 6 دی 1392 ساعت 22:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 153 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | منزل مبله شیراز | فرش کاشان | کفسابی | پاپ آپ استند نمایشگاهی | هتل و اقامت | دیاگ | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | هاست ارزان | پاپ آپ نمایشگاهی | فلزیاب | آگهی استخدام | فلزیاب | دستگاه فلزیاب | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | منزل مبله شیراز | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | خرید سرور مجازی | دکتر نوروزیان | فلزیاب | سفر به روسیه | محمد دبیری
  X
  تبليغات