درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 1
  بازدید امروز : 161
  بازدید دیروز : 763
  بازدید هفته گذشته : 1557
  بازدید ماه گذشته : 5784
  بازدید سال گذشته : 214252
  کل بازدید : 862080
  نوشته شده در شنبه 28 دی 1392 ساعت 11:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 186 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 دی 1392 ساعت 11:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 127 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 دی 1392 ساعت 11:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 128 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 دی 1392 ساعت 11:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 159 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 دی 1392 ساعت 11:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 167 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 دی 1392 ساعت 11:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 223 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 25 دی 1392 ساعت 12:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 161 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 25 دی 1392 ساعت 12:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 167 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 25 دی 1392 ساعت 12:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 214 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 25 دی 1392 ساعت 11:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 217 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 25 دی 1392 ساعت 11:47 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 174 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 17:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 204 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 17:07 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 207 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 17:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 237 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 17:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 244 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 17:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 229 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 17:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 254 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 17:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 160 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 17:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 96 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 17:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 164 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 16:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 139 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 16:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 189 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 16:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 192 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 دی 1392 ساعت 16:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 143 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 199 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 175 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 161 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 161 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:15 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 153 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:15 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 206 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 193 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 186 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:11 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 173 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:11 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 135 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 140 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 86 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 140 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 دی 1392 ساعت 12:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 142 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 12 دی 1392 ساعت 20:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 192 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 12 دی 1392 ساعت 20:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 135 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 12 دی 1392 ساعت 20:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 193 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 12 دی 1392 ساعت 20:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 142 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 12 دی 1392 ساعت 20:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 188 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 12 دی 1392 ساعت 20:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 134 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 6 دی 1392 ساعت 22:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 141 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 6 دی 1392 ساعت 22:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 152 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 6 دی 1392 ساعت 22:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 170 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 6 دی 1392 ساعت 22:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 141 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 6 دی 1392 ساعت 22:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 200 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 6 دی 1392 ساعت 22:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 156 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | فرش کاشان | آژانس هواپیمایی | منزل مبله در شیراز | کفسابی | هتل و اقامت | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | سفر به روسیه | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات