درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه کنترل توان در شبکه های حسگر بیسیم با نظریه آشوب مشارکتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اندازه گیری نرخ و ریتم ضربان قلبی از سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ارزیابی دسترسی کاربران به داده ها در اینترنت اشیا با فیلتر کالمن با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص تومور مغزی از تصاویر MRI با الگوریتم خوشه بندی IFK با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه نگاشت بیفورکیشن هنون با لیاپانوف با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ناوبری اینرسیایی با GPS برای رسیدن به هدف با فیلترهای کالمن با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ردیابی هدف در رادار با روش های تبدیل فوریه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه Snapchat با iOS
 • فروش پروژه بهبود کنترل کننده Fuzzy PID در موتور سروو با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استفاده از یادگیری عمیق در کنترل کننده SDN با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استفاده از تابع پرتو در بهینه سازی یک رابطه ریاضی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اعزام بار اقتصادی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اعزام بار اقتصادی با الگوریتم ازدحام ذرات بهینه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه محاسبه نمودار انشعاب یا بیفورکیشن با qourum sensing (سنجش مقیاس) با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه رمزنگاری و رمزگشایی تصویر با شبکه عصبی SOM و LVQ با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه شبیه سازی پرتو یا Beamforming یا DBF با فیتلرهای تطبیقی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با تئوری کنترل پذیری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 3
  بازدید امروز : 1549
  بازدید دیروز : 3195
  بازدید هفته گذشته : 7673
  بازدید ماه گذشته : 17129
  بازدید سال گذشته : 264234
  کل بازدید : 912062
  نوشته شده در سه شنبه 29 بهمن 1392 ساعت 17:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 98 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 29 بهمن 1392 ساعت 17:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 178 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 29 بهمن 1392 ساعت 17:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 202 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 29 بهمن 1392 ساعت 17:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 233 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 29 بهمن 1392 ساعت 17:55 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 174 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 29 بهمن 1392 ساعت 17:54 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 120 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 29 بهمن 1392 ساعت 17:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 169 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 29 بهمن 1392 ساعت 17:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 187 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 29 بهمن 1392 ساعت 17:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 219 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 29 بهمن 1392 ساعت 17:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 156 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 29 بهمن 1392 ساعت 17:47 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 210 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 29 بهمن 1392 ساعت 17:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 160 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 29 بهمن 1392 ساعت 17:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 187 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 29 بهمن 1392 ساعت 17:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 229 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 29 بهمن 1392 ساعت 17:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 208 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 29 بهمن 1392 ساعت 17:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 178 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 25 بهمن 1392 ساعت 12:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 97 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 25 بهمن 1392 ساعت 12:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 98 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 25 بهمن 1392 ساعت 12:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 92 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 25 بهمن 1392 ساعت 12:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 159 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 25 بهمن 1392 ساعت 12:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 167 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 1:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 123 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 1:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 174 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 1:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 164 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 1:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 155 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 1:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 140 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 1:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 210 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 1:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 193 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 1:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 146 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 1:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 154 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 1:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 203 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 1:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 175 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 1:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 195 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 1:30 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 155 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 1:29 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 66 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 1:28 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 82 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 1:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 165 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 1:26 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 140 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 1:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 165 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 1:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 209 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 1:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 91 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 1:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 188 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 1:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 101 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 18 بهمن 1392 ساعت 15:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 176 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 18 بهمن 1392 ساعت 15:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 189 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 18 بهمن 1392 ساعت 15:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 188 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 18 بهمن 1392 ساعت 15:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 158 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 18 بهمن 1392 ساعت 15:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 147 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 18 بهمن 1392 ساعت 15:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 172 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 18 بهمن 1392 ساعت 15:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 88 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | اجاره سوئيت در شيراز | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | ثبت برند | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات