درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه استخراج مرز و کد زنجیری تصویر با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه دوز با الگوریتم ژنتیک با Python
 • فروش پروژه لبه یابی به روش های مختلف با FPGA در نرم افزار ModelSIM
 • فروش پروژه سودوکو با Python
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصاویر با رویکرد الگوریتم ترکیبی ژنتیک و تپه نوردی با Python
 • فروش پروژه مدل سازی و شبیه سازی شبکه SDN در رایانش مه با نرم افزار CloudSIM
 • فروش پروژه شبیه سازی توانایی پرواز و فرود به طور عمودی و معلق در UAV با نرم افزار MATLAB
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 2
  بازدید امروز : 953
  بازدید دیروز : 1774
  بازدید هفته گذشته : 2727
  بازدید ماه گذشته : 8981
  بازدید سال گذشته : 167026
  کل بازدید : 814854
  نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:43 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 110 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:43 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 180 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 230 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 183 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 175 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++OMNet | 247 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++OMNet | 166 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 385 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 255 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 178 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 101 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 229 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 178 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 188 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 225 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 231 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 201 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 195 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 23 اسفند 1392 ساعت 19:03 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - LabView | 161 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 23 اسفند 1392 ساعت 19:02 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - LabView | 213 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 23 اسفند 1392 ساعت 19:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 256 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 23 اسفند 1392 ساعت 19:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 166 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 23 اسفند 1392 ساعت 19:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 253 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 23 اسفند 1392 ساعت 19:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 254 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 23 اسفند 1392 ساعت 18:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 164 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 23 اسفند 1392 ساعت 18:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 217 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 23 اسفند 1392 ساعت 18:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 95 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 23 اسفند 1392 ساعت 18:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 175 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 23 اسفند 1392 ساعت 18:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 200 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 23 اسفند 1392 ساعت 18:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 236 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 1:07 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 194 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 1:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 177 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 1:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 212 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 1:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 82 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 1:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 185 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 1:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 200 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 1:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 166 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 1:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 105 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 1:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 185 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 0:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 199 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 0:58 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - LabView | 167 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 0:58 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - LabView | 172 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 0:57 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - LabView | 160 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 0:56 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - LabView | 176 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 0:55 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - LabView | 176 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 0:55 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - LabView | 120 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 0:54 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - LabView | 190 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 0:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 227 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 0:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 71 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 0:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 162 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | منزل مبله شیراز | فرش کاشان | کفسابی | پاپ آپ استند نمایشگاهی | هتل و اقامت | دیاگ | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | هاست ارزان | پاپ آپ نمایشگاهی | فلزیاب | آگهی استخدام | فلزیاب | دستگاه فلزیاب | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | منزل مبله شیراز | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | خرید سرور مجازی | دکتر نوروزیان | فلزیاب | سفر به روسیه | محمد دبیری
  X
  تبليغات