درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه رمزنگاری و رمزگشایی تصویر با شبکه عصبی SOM و LVQ با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه شبیه سازی پرتو یا Beamforming یا DBF با فیتلرهای تطبیقی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با تئوری کنترل پذیری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 9
  بازدید امروز : 566
  بازدید دیروز : 786
  بازدید هفته گذشته : 1352
  بازدید ماه گذشته : 11292
  بازدید سال گذشته : 231854
  کل بازدید : 879682
  نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:43 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 115 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:43 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 184 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 233 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 185 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 179 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++OMNet | 278 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++OMNet | 173 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 392 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 259 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 182 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 103 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 232 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 182 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 190 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 228 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 233 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 203 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 199 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 23 اسفند 1392 ساعت 19:03 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - LabView | 166 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 23 اسفند 1392 ساعت 19:02 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - LabView | 216 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 23 اسفند 1392 ساعت 19:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 260 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 23 اسفند 1392 ساعت 19:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 172 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 23 اسفند 1392 ساعت 19:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 273 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 23 اسفند 1392 ساعت 19:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 256 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 23 اسفند 1392 ساعت 18:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 167 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 23 اسفند 1392 ساعت 18:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 221 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 23 اسفند 1392 ساعت 18:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 99 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 23 اسفند 1392 ساعت 18:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 178 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 23 اسفند 1392 ساعت 18:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 204 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 23 اسفند 1392 ساعت 18:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 239 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 1:07 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 196 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 1:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 181 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 1:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 214 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 1:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 88 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 1:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 187 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 1:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 209 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 1:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 170 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 1:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 108 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 1:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 187 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 0:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 205 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 0:58 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - LabView | 170 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 0:58 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - LabView | 175 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 0:57 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - LabView | 163 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 0:56 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - LabView | 179 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 0:55 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - LabView | 180 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 0:55 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - LabView | 123 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 0:54 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - LabView | 195 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 0:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 244 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 0:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 74 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 0:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 164 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  فرش کاشان | آژانس هواپیمایی | اجاره منزل مبله در شیراز | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | اجاره سوئیت در شیراز | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | طلایاب | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات