درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 2
  بازدید امروز : 610
  بازدید دیروز : 389
  بازدید هفته گذشته : 1243
  بازدید ماه گذشته : 5470
  بازدید سال گذشته : 213938
  کل بازدید : 861766
  نوشته شده در جمعه 31 خرداد 1392 ساعت 21:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 209 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 31 خرداد 1392 ساعت 19:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Delphi | 165 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 31 خرداد 1392 ساعت 18:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Delphi | 153 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 31 خرداد 1392 ساعت 13:45 توسط : ناميرا | دسته : | 160 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 31 خرداد 1392 ساعت 12:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Assembly | 172 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 31 خرداد 1392 ساعت 11:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 117 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 خرداد 1392 ساعت 23:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 143 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 29 خرداد 1392 ساعت 23:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 154 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 29 خرداد 1392 ساعت 22:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 248 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 29 خرداد 1392 ساعت 22:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Delphi | 164 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 29 خرداد 1392 ساعت 22:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Delphi | 146 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 29 خرداد 1392 ساعت 22:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 170 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 29 خرداد 1392 ساعت 22:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 147 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 29 خرداد 1392 ساعت 14:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Max Plus II | 153 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 29 خرداد 1392 ساعت 14:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Active HDL | 193 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 29 خرداد 1392 ساعت 14:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Active HDL | 197 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 28 خرداد 1392 ساعت 23:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 87 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 28 خرداد 1392 ساعت 22:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 160 بازدید

 • برچسب‌ها:
  نوشته شده در سه شنبه 28 خرداد 1392 ساعت 22:40 توسط : ناميرا | دسته : | 194 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 28 خرداد 1392 ساعت 18:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 190 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 28 خرداد 1392 ساعت 18:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 184 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 27 خرداد 1392 ساعت 22:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 214 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 27 خرداد 1392 ساعت 21:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 171 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 27 خرداد 1392 ساعت 21:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 159 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 خرداد 1392 ساعت 14:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 168 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 خرداد 1392 ساعت 14:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 192 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 خرداد 1392 ساعت 14:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 185 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 خرداد 1392 ساعت 14:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 127 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 خرداد 1392 ساعت 11:55 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 160 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 25 خرداد 1392 ساعت 21:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 137 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 25 خرداد 1392 ساعت 21:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 152 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 25 خرداد 1392 ساعت 11:54 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 163 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 25 خرداد 1392 ساعت 11:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 214 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 24 خرداد 1392 ساعت 22:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 153 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 24 خرداد 1392 ساعت 14:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 178 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 24 خرداد 1392 ساعت 14:07 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 182 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 24 خرداد 1392 ساعت 10:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 112 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 24 خرداد 1392 ساعت 10:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 116 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 23 خرداد 1392 ساعت 10:47 توسط : ناميرا | دسته : | 226 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 23 خرداد 1392 ساعت 10:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 175 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 23 خرداد 1392 ساعت 10:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 216 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 22 خرداد 1392 ساعت 13:43 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 161 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 22 خرداد 1392 ساعت 13:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 233 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 22 خرداد 1392 ساعت 13:15 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 244 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 22 خرداد 1392 ساعت 12:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 198 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 22 خرداد 1392 ساعت 12:07 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 241 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 22 خرداد 1392 ساعت 9:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 223 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 خرداد 1392 ساعت 21:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 196 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 خرداد 1392 ساعت 21:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 197 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 خرداد 1392 ساعت 10:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 201 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | فرش کاشان | آژانس هواپیمایی | منزل مبله در شیراز | کفسابی | هتل و اقامت | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | سفر به روسیه | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات