درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه استخراج مرز و کد زنجیری تصویر با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه دوز با الگوریتم ژنتیک با Python
 • فروش پروژه لبه یابی به روش های مختلف با FPGA در نرم افزار ModelSIM
 • فروش پروژه سودوکو با Python
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصاویر با رویکرد الگوریتم ترکیبی ژنتیک و تپه نوردی با Python
 • فروش پروژه مدل سازی و شبیه سازی شبکه SDN در رایانش مه با نرم افزار CloudSIM
 • فروش پروژه شبیه سازی توانایی پرواز و فرود به طور عمودی و معلق در UAV با نرم افزار MATLAB
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 2
  بازدید امروز : 691
  بازدید دیروز : 1774
  بازدید هفته گذشته : 2465
  بازدید ماه گذشته : 8719
  بازدید سال گذشته : 166764
  کل بازدید : 814592
  نوشته شده در جمعه 31 خرداد 1392 ساعت 21:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 205 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 31 خرداد 1392 ساعت 19:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Delphi | 161 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 31 خرداد 1392 ساعت 18:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Delphi | 148 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 31 خرداد 1392 ساعت 13:45 توسط : ناميرا | دسته : | 155 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 31 خرداد 1392 ساعت 12:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Assembly | 167 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 31 خرداد 1392 ساعت 11:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 114 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 خرداد 1392 ساعت 23:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 139 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 29 خرداد 1392 ساعت 23:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 150 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 29 خرداد 1392 ساعت 22:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 234 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 29 خرداد 1392 ساعت 22:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Delphi | 161 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 29 خرداد 1392 ساعت 22:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Delphi | 142 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 29 خرداد 1392 ساعت 22:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 167 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 29 خرداد 1392 ساعت 22:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 143 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 29 خرداد 1392 ساعت 14:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Max Plus II | 148 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 29 خرداد 1392 ساعت 14:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Active HDL | 186 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 29 خرداد 1392 ساعت 14:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Active HDL | 192 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 28 خرداد 1392 ساعت 23:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 83 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 28 خرداد 1392 ساعت 22:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 155 بازدید

 • برچسب‌ها:
  نوشته شده در سه شنبه 28 خرداد 1392 ساعت 22:40 توسط : ناميرا | دسته : | 190 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 28 خرداد 1392 ساعت 18:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 186 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 28 خرداد 1392 ساعت 18:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 180 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 27 خرداد 1392 ساعت 22:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 210 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 27 خرداد 1392 ساعت 21:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 168 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 27 خرداد 1392 ساعت 21:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 155 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 خرداد 1392 ساعت 14:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 165 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 خرداد 1392 ساعت 14:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 179 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 خرداد 1392 ساعت 14:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 181 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 خرداد 1392 ساعت 14:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 123 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 خرداد 1392 ساعت 11:55 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 156 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 25 خرداد 1392 ساعت 21:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 133 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 25 خرداد 1392 ساعت 21:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 146 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 25 خرداد 1392 ساعت 11:54 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 158 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 25 خرداد 1392 ساعت 11:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 210 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 24 خرداد 1392 ساعت 22:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 145 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 24 خرداد 1392 ساعت 14:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 174 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 24 خرداد 1392 ساعت 14:07 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 175 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 24 خرداد 1392 ساعت 10:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 105 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 24 خرداد 1392 ساعت 10:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 112 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 23 خرداد 1392 ساعت 10:47 توسط : ناميرا | دسته : | 221 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 23 خرداد 1392 ساعت 10:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 171 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 23 خرداد 1392 ساعت 10:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 212 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 22 خرداد 1392 ساعت 13:43 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 156 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 22 خرداد 1392 ساعت 13:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 220 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 22 خرداد 1392 ساعت 13:15 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 237 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 22 خرداد 1392 ساعت 12:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 194 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 22 خرداد 1392 ساعت 12:07 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 238 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 22 خرداد 1392 ساعت 9:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 218 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 خرداد 1392 ساعت 21:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 192 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 خرداد 1392 ساعت 21:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 192 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 خرداد 1392 ساعت 10:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 197 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | منزل مبله شیراز | فرش کاشان | کفسابی | پاپ آپ استند نمایشگاهی | هتل و اقامت | دیاگ | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | هاست ارزان | پاپ آپ نمایشگاهی | فلزیاب | آگهی استخدام | فلزیاب | دستگاه فلزیاب | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | منزل مبله شیراز | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | خرید سرور مجازی | دکتر نوروزیان | فلزیاب | سفر به روسیه | محمد دبیری
  X
  تبليغات