درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه استخراج مرز و کد زنجیری تصویر با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه دوز با الگوریتم ژنتیک با Python
 • فروش پروژه لبه یابی به روش های مختلف با FPGA در نرم افزار ModelSIM
 • فروش پروژه سودوکو با Python
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصاویر با رویکرد الگوریتم ترکیبی ژنتیک و تپه نوردی با Python
 • فروش پروژه مدل سازی و شبیه سازی شبکه SDN در رایانش مه با نرم افزار CloudSIM
 • فروش پروژه شبیه سازی توانایی پرواز و فرود به طور عمودی و معلق در UAV با نرم افزار MATLAB
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 3
  بازدید امروز : 643
  بازدید دیروز : 1774
  بازدید هفته گذشته : 2417
  بازدید ماه گذشته : 8671
  بازدید سال گذشته : 166716
  کل بازدید : 814544
  نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 20:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 154 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 17:11 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 137 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 17:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 163 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 17:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 159 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 12:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 150 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 12:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 167 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 12:26 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 149 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 12:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 100 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 12:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 157 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 11:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 184 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 10:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OPNet | 154 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 10:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++OMNet | 131 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 1:28 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - HTML5 | 201 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 0:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 145 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 22:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 97 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 20:28 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 101 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 20:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 205 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 17:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 155 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 16:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 121 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 15:47 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 159 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 15:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 172 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 1:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 182 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 1:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 142 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 1:30 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 131 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 1:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 174 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 29 تير 1392 ساعت 14:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 99 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 29 تير 1392 ساعت 13:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 142 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 تير 1392 ساعت 12:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 96 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 تير 1392 ساعت 2:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 217 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 تير 1392 ساعت 2:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 120 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 تير 1392 ساعت 2:07 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 119 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 21:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 181 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 20:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 113 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 20:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Delphi | 152 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 19:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 199 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 19:32 توسط : ناميرا | دسته : | 172 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 18:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 179 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 17:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 182 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 17:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 156 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 14:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 194 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 13:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 134 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 13:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 191 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 0:47 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 156 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 0:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 132 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 تير 1392 ساعت 17:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 143 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 تير 1392 ساعت 17:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 89 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 تير 1392 ساعت 16:43 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 155 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 تير 1392 ساعت 16:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 141 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 تير 1392 ساعت 15:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 92 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 تير 1392 ساعت 14:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 114 بازدید
 • [ادامه مطلب]


 • صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | منزل مبله شیراز | فرش کاشان | کفسابی | پاپ آپ استند نمایشگاهی | هتل و اقامت | دیاگ | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | هاست ارزان | پاپ آپ نمایشگاهی | فلزیاب | آگهی استخدام | فلزیاب | دستگاه فلزیاب | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | منزل مبله شیراز | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | خرید سرور مجازی | دکتر نوروزیان | فلزیاب | سفر به روسیه | محمد دبیری
  X
  تبليغات