درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 2
  بازدید امروز : 598
  بازدید دیروز : 389
  بازدید هفته گذشته : 1231
  بازدید ماه گذشته : 5458
  بازدید سال گذشته : 213926
  کل بازدید : 861754
  نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 20:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 158 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 17:11 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 141 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 17:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 167 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 17:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 162 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 12:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 152 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 12:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 177 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 12:26 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 153 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 12:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 104 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 12:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 161 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 11:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 190 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 10:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OPNet | 158 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 10:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++OMNet | 135 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 1:28 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - HTML5 | 211 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 0:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 149 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 22:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 102 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 20:28 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 105 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 20:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 208 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 17:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 159 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 16:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 125 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 15:47 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 161 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 15:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 177 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 1:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 192 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 1:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 147 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 1:30 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 135 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 1:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 177 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 29 تير 1392 ساعت 14:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 103 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 29 تير 1392 ساعت 13:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 145 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 تير 1392 ساعت 12:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 100 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 تير 1392 ساعت 2:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 221 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 تير 1392 ساعت 2:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 131 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 تير 1392 ساعت 2:07 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 123 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 21:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 187 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 20:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 117 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 20:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Delphi | 155 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 19:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 209 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 19:32 توسط : ناميرا | دسته : | 176 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 18:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 189 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 17:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 193 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 17:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 159 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 14:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 204 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 13:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 137 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 13:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 195 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 0:47 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 160 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 0:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 136 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 تير 1392 ساعت 17:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 146 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 تير 1392 ساعت 17:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 93 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 تير 1392 ساعت 16:43 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 158 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 تير 1392 ساعت 16:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 145 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 تير 1392 ساعت 15:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 95 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 تير 1392 ساعت 14:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 118 بازدید
 • [ادامه مطلب]


 • صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | فرش کاشان | آژانس هواپیمایی | منزل مبله در شیراز | کفسابی | هتل و اقامت | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | سفر به روسیه | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات