درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه ربات اینستاگرام به زبان #C
 • فروش پروژه دانلود تصاویر و ویدئو از اینستاگرام به زبان PHP و HTML5
 • فروش پروژه دانلود تصاویر و ویدئو از اینستاگرام به زبان PHP
 • فروش پروژه استگانوگرافی بر روی کانال های کد شده فایل صوتی با CELP با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ارزیابی هواپخش در محیط ماهواره ای CALIPSO با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل توان در شبکه های حسگر بیسیم با نظریه آشوب مشارکتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اندازه گیری نرخ و ریتم ضربان قلبی از سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ارزیابی دسترسی کاربران به داده ها در اینترنت اشیا با فیلتر کالمن با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص تومور مغزی از تصاویر MRI با الگوریتم خوشه بندی IFK با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه نگاشت بیفورکیشن هنون با لیاپانوف با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ناوبری اینرسیایی با GPS برای رسیدن به هدف با فیلترهای کالمن با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ردیابی هدف در رادار با روش های تبدیل فوریه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه Snapchat با iOS
 • فروش پروژه بهبود کنترل کننده Fuzzy PID در موتور سروو با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استفاده از یادگیری عمیق در کنترل کننده SDN با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استفاده از تابع پرتو در بهینه سازی یک رابطه ریاضی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اعزام بار اقتصادی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اعزام بار اقتصادی با الگوریتم ازدحام ذرات بهینه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه محاسبه نمودار انشعاب یا بیفورکیشن با qourum sensing (سنجش مقیاس) با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه رمزنگاری و رمزگشایی تصویر با شبکه عصبی SOM و LVQ با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه شبیه سازی پرتو یا Beamforming یا DBF با فیتلرهای تطبیقی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با تئوری کنترل پذیری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 6
  بازدید امروز : 233
  بازدید دیروز : 790
  بازدید هفته گذشته : 1023
  بازدید ماه گذشته : 21768
  بازدید سال گذشته : 268873
  کل بازدید : 916701
  نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 20:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 162 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 17:11 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 145 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 17:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 170 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 17:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 166 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 12:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 155 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 12:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 182 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 12:26 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 157 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 12:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 108 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 12:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 168 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 11:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 193 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 10:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OPNet | 165 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 10:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++OMNet | 138 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 1:28 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - HTML5 | 217 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 31 تير 1392 ساعت 0:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 153 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 22:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 113 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 20:28 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 108 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 20:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 218 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 17:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 162 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 16:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 128 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 15:47 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 166 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 15:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 183 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 1:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 208 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 1:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 151 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 1:30 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 141 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 30 تير 1392 ساعت 1:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 180 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 29 تير 1392 ساعت 14:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 106 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 29 تير 1392 ساعت 13:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 150 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 تير 1392 ساعت 12:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 103 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 تير 1392 ساعت 2:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 229 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 تير 1392 ساعت 2:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 135 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 تير 1392 ساعت 2:07 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 127 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 21:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 196 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 20:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 121 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 20:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Delphi | 166 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 19:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 222 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 19:32 توسط : ناميرا | دسته : | 183 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 18:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 199 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 17:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 217 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 17:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 163 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 14:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 210 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 13:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 143 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 13:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 197 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 0:47 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 165 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 28 تير 1392 ساعت 0:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 139 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 تير 1392 ساعت 17:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 149 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 تير 1392 ساعت 17:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 95 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 تير 1392 ساعت 16:43 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 163 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 تير 1392 ساعت 16:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 149 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 تير 1392 ساعت 15:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 98 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 27 تير 1392 ساعت 14:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 123 بازدید
 • [ادامه مطلب]


 • صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | کتراک | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | اجاره سوئيت در شيراز | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | ثبت برند | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات