درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه استخراج مرز و کد زنجیری تصویر با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه دوز با الگوریتم ژنتیک با Python
 • فروش پروژه لبه یابی به روش های مختلف با FPGA در نرم افزار ModelSIM
 • فروش پروژه سودوکو با Python
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصاویر با رویکرد الگوریتم ترکیبی ژنتیک و تپه نوردی با Python
 • فروش پروژه مدل سازی و شبیه سازی شبکه SDN در رایانش مه با نرم افزار CloudSIM
 • فروش پروژه شبیه سازی توانایی پرواز و فرود به طور عمودی و معلق در UAV با نرم افزار MATLAB
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 3
  بازدید امروز : 652
  بازدید دیروز : 1774
  بازدید هفته گذشته : 2426
  بازدید ماه گذشته : 8680
  بازدید سال گذشته : 166725
  کل بازدید : 814553
  نوشته شده در پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت 23:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 174 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت 23:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 135 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت 22:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 190 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت 19:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 159 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت 19:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 139 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت 18:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 148 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت 18:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 172 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت 18:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 146 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت 18:30 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 89 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت 18:29 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 113 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت 18:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 150 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت 18:26 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 126 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت 18:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 142 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت 13:29 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 183 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت 13:13 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 79 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت 12:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 176 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت 12:11 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 112 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت 11:50 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 147 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت 11:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 151 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت 1:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 192 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت 1:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 145 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت 1:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 135 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 29 مرداد 1392 ساعت 18:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 140 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 29 مرداد 1392 ساعت 17:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 126 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 29 مرداد 1392 ساعت 17:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 82 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 29 مرداد 1392 ساعت 17:13 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 150 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 29 مرداد 1392 ساعت 17:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 192 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 29 مرداد 1392 ساعت 14:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 122 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 29 مرداد 1392 ساعت 13:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 86 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 28 مرداد 1392 ساعت 1:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 178 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 28 مرداد 1392 ساعت 0:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 177 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 28 مرداد 1392 ساعت 0:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 182 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 26 مرداد 1392 ساعت 13:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OPNet | 554 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 26 مرداد 1392 ساعت 11:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OPNet | 204 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 26 مرداد 1392 ساعت 10:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 152 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 26 مرداد 1392 ساعت 2:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 118 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 26 مرداد 1392 ساعت 2:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 174 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 26 مرداد 1392 ساعت 2:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 64 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 26 مرداد 1392 ساعت 1:45 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 188 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 26 مرداد 1392 ساعت 1:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 155 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 25 مرداد 1392 ساعت 21:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 196 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 25 مرداد 1392 ساعت 20:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 164 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 25 مرداد 1392 ساعت 13:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 106 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 25 مرداد 1392 ساعت 13:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 127 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 25 مرداد 1392 ساعت 13:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 172 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 25 مرداد 1392 ساعت 2:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 148 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 25 مرداد 1392 ساعت 2:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 167 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 25 مرداد 1392 ساعت 2:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 117 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 25 مرداد 1392 ساعت 1:50 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 122 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 25 مرداد 1392 ساعت 0:43 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 103 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | منزل مبله شیراز | فرش کاشان | کفسابی | پاپ آپ استند نمایشگاهی | هتل و اقامت | دیاگ | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | هاست ارزان | پاپ آپ نمایشگاهی | فلزیاب | آگهی استخدام | فلزیاب | دستگاه فلزیاب | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | منزل مبله شیراز | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | خرید سرور مجازی | دکتر نوروزیان | فلزیاب | سفر به روسیه | محمد دبیری
  X
  تبليغات