درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 2
  بازدید امروز : 711
  بازدید دیروز : 389
  بازدید هفته گذشته : 1344
  بازدید ماه گذشته : 5571
  بازدید سال گذشته : 214039
  کل بازدید : 861867
  نوشته شده در پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت 23:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 178 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت 23:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 139 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت 22:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 194 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت 19:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 163 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت 19:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 143 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت 18:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 152 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت 18:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 175 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت 18:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 153 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت 18:30 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 92 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت 18:29 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 116 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت 18:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 154 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت 18:26 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 131 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت 18:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 146 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت 13:29 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 186 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت 13:13 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 83 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت 12:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 179 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت 12:11 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 115 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت 11:50 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 151 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت 11:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 156 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت 1:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 198 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت 1:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 150 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت 1:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 138 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 29 مرداد 1392 ساعت 18:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 143 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 29 مرداد 1392 ساعت 17:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 135 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 29 مرداد 1392 ساعت 17:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 86 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 29 مرداد 1392 ساعت 17:13 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 156 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 29 مرداد 1392 ساعت 17:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 195 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 29 مرداد 1392 ساعت 14:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 127 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 29 مرداد 1392 ساعت 13:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 89 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 28 مرداد 1392 ساعت 1:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 181 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 28 مرداد 1392 ساعت 0:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 181 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در دوشنبه 28 مرداد 1392 ساعت 0:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 187 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 26 مرداد 1392 ساعت 13:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OPNet | 563 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 26 مرداد 1392 ساعت 11:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OPNet | 210 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 26 مرداد 1392 ساعت 10:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 155 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 26 مرداد 1392 ساعت 2:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 122 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 26 مرداد 1392 ساعت 2:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 179 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 26 مرداد 1392 ساعت 2:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 72 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 26 مرداد 1392 ساعت 1:45 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 192 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 26 مرداد 1392 ساعت 1:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 158 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 25 مرداد 1392 ساعت 21:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 200 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 25 مرداد 1392 ساعت 20:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 167 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 25 مرداد 1392 ساعت 13:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 110 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 25 مرداد 1392 ساعت 13:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 130 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 25 مرداد 1392 ساعت 13:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 176 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 25 مرداد 1392 ساعت 2:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 151 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 25 مرداد 1392 ساعت 2:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 170 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 25 مرداد 1392 ساعت 2:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 120 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 25 مرداد 1392 ساعت 1:50 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 125 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 25 مرداد 1392 ساعت 0:43 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 107 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | فرش کاشان | آژانس هواپیمایی | منزل مبله در شیراز | کفسابی | هتل و اقامت | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | سفر به روسیه | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات