درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 1
  بازدید امروز : 694
  بازدید دیروز : 389
  بازدید هفته گذشته : 1327
  بازدید ماه گذشته : 5554
  بازدید سال گذشته : 214022
  کل بازدید : 861850
  نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 19:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 102 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 19:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 197 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 19:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 168 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 19:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 181 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 19:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 152 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 19:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 272 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 19:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 88 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 19:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 153 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 0:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 99 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 0:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 151 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 0:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 231 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 0:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 253 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 0:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 161 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 0:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 187 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 0:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 169 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 0:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 207 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 142 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 259 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:54 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 180 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 322 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 201 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:50 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 210 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 145 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:47 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 128 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:46 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 194 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 157 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 214 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 14:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 170 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 13:55 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 132 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 13:50 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 106 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:55 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 148 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:54 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 166 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 115 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 128 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 161 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 128 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 183 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:46 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 246 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:45 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 216 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 195 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 شهريور 1392 ساعت 12:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 160 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 شهريور 1392 ساعت 12:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 113 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 شهريور 1392 ساعت 12:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 196 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در چهارشنبه 27 شهريور 1392 ساعت 15:54 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 127 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 26 شهريور 1392 ساعت 12:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++OMNet | 156 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 26 شهريور 1392 ساعت 12:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Assembly | 113 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 26 شهريور 1392 ساعت 12:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Assembly | 160 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 26 شهريور 1392 ساعت 12:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 199 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 26 شهريور 1392 ساعت 2:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 197 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 26 شهريور 1392 ساعت 1:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 124 بازدید
 • [ادامه مطلب]


 • صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | فرش کاشان | آژانس هواپیمایی | منزل مبله در شیراز | کفسابی | هتل و اقامت | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | سفر به روسیه | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات