درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه استخراج مرز و کد زنجیری تصویر با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه دوز با الگوریتم ژنتیک با Python
 • فروش پروژه لبه یابی به روش های مختلف با FPGA در نرم افزار ModelSIM
 • فروش پروژه سودوکو با Python
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصاویر با رویکرد الگوریتم ترکیبی ژنتیک و تپه نوردی با Python
 • فروش پروژه مدل سازی و شبیه سازی شبکه SDN در رایانش مه با نرم افزار CloudSIM
 • فروش پروژه شبیه سازی توانایی پرواز و فرود به طور عمودی و معلق در UAV با نرم افزار MATLAB
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 2
  بازدید امروز : 701
  بازدید دیروز : 1774
  بازدید هفته گذشته : 2475
  بازدید ماه گذشته : 8729
  بازدید سال گذشته : 166774
  کل بازدید : 814602
  نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 19:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 98 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 19:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 193 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 19:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 164 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 19:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 177 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 19:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 145 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 19:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 265 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 19:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 85 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 19:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 150 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 0:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 95 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 0:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 144 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 0:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 208 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 0:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 249 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 0:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 158 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 0:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 183 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 0:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 166 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 0:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 204 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 138 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 253 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:54 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 177 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 310 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 197 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:50 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 205 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 142 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:47 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 124 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:46 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 191 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 154 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 207 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 14:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 167 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 13:55 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 128 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 13:50 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 103 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:55 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 145 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:54 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 162 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 111 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 124 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 157 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 124 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 179 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:46 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 243 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:45 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 193 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 191 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 شهريور 1392 ساعت 12:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 157 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 شهريور 1392 ساعت 12:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 109 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 شهريور 1392 ساعت 12:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 192 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در چهارشنبه 27 شهريور 1392 ساعت 15:54 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 124 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 26 شهريور 1392 ساعت 12:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++OMNet | 152 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 26 شهريور 1392 ساعت 12:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Assembly | 109 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 26 شهريور 1392 ساعت 12:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Assembly | 157 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 26 شهريور 1392 ساعت 12:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 194 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 26 شهريور 1392 ساعت 2:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 194 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 26 شهريور 1392 ساعت 1:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 121 بازدید
 • [ادامه مطلب]


 • صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | منزل مبله شیراز | فرش کاشان | کفسابی | پاپ آپ استند نمایشگاهی | هتل و اقامت | دیاگ | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | هاست ارزان | پاپ آپ نمایشگاهی | فلزیاب | آگهی استخدام | فلزیاب | دستگاه فلزیاب | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | منزل مبله شیراز | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | خرید سرور مجازی | دکتر نوروزیان | فلزیاب | سفر به روسیه | محمد دبیری
  X
  تبليغات