درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه ربات اینستاگرام به زبان #C
 • فروش پروژه دانلود تصاویر و ویدئو از اینستاگرام به زبان PHP و HTML5
 • فروش پروژه دانلود تصاویر و ویدئو از اینستاگرام به زبان PHP
 • فروش پروژه استگانوگرافی بر روی کانال های کد شده فایل صوتی با CELP با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ارزیابی هواپخش در محیط ماهواره ای CALIPSO با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل توان در شبکه های حسگر بیسیم با نظریه آشوب مشارکتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اندازه گیری نرخ و ریتم ضربان قلبی از سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ارزیابی دسترسی کاربران به داده ها در اینترنت اشیا با فیلتر کالمن با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص تومور مغزی از تصاویر MRI با الگوریتم خوشه بندی IFK با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه نگاشت بیفورکیشن هنون با لیاپانوف با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ناوبری اینرسیایی با GPS برای رسیدن به هدف با فیلترهای کالمن با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ردیابی هدف در رادار با روش های تبدیل فوریه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه Snapchat با iOS
 • فروش پروژه بهبود کنترل کننده Fuzzy PID در موتور سروو با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استفاده از یادگیری عمیق در کنترل کننده SDN با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استفاده از تابع پرتو در بهینه سازی یک رابطه ریاضی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اعزام بار اقتصادی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اعزام بار اقتصادی با الگوریتم ازدحام ذرات بهینه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه محاسبه نمودار انشعاب یا بیفورکیشن با qourum sensing (سنجش مقیاس) با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه رمزنگاری و رمزگشایی تصویر با شبکه عصبی SOM و LVQ با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه شبیه سازی پرتو یا Beamforming یا DBF با فیتلرهای تطبیقی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با تئوری کنترل پذیری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 3
  بازدید امروز : 332
  بازدید دیروز : 790
  بازدید هفته گذشته : 1122
  بازدید ماه گذشته : 21867
  بازدید سال گذشته : 268972
  کل بازدید : 916800
  نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 19:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 109 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 19:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 199 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 19:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 173 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 19:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 186 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 19:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 155 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 19:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 274 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 19:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 90 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 19:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 156 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 0:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 100 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 0:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 152 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 0:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 245 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 0:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 259 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 0:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 166 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 0:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 188 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 0:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 175 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در يکشنبه 31 شهريور 1392 ساعت 0:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 208 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 145 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 263 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:54 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 184 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 337 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 203 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:50 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 215 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 148 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:47 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 130 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:46 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 204 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 172 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در شنبه 30 شهريور 1392 ساعت 23:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 226 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 14:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 171 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 13:55 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 135 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 13:50 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 107 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:55 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 151 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:54 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 170 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 118 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 129 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 167 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 129 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 185 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:46 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 247 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:45 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 228 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در جمعه 29 شهريور 1392 ساعت 2:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 200 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 شهريور 1392 ساعت 12:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 169 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 شهريور 1392 ساعت 12:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 118 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 شهريور 1392 ساعت 12:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 206 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در چهارشنبه 27 شهريور 1392 ساعت 15:54 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 128 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 26 شهريور 1392 ساعت 12:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++OMNet | 160 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 26 شهريور 1392 ساعت 12:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Assembly | 118 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 26 شهريور 1392 ساعت 12:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Assembly | 165 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 26 شهريور 1392 ساعت 12:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 201 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 26 شهريور 1392 ساعت 2:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 199 بازدید
 • [ادامه مطلب]

 • نوشته شده در سه شنبه 26 شهريور 1392 ساعت 1:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 128 بازدید
 • [ادامه مطلب]


 • صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | کتراک | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | اجاره سوئيت در شيراز | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | ثبت برند | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات