درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه استخراج مرز و کد زنجیری تصویر با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه دوز با الگوریتم ژنتیک با Python
 • فروش پروژه لبه یابی به روش های مختلف با FPGA در نرم افزار ModelSIM
 • فروش پروژه سودوکو با Python
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصاویر با رویکرد الگوریتم ترکیبی ژنتیک و تپه نوردی با Python
 • فروش پروژه مدل سازی و شبیه سازی شبکه SDN در رایانش مه با نرم افزار CloudSIM
 • فروش پروژه شبیه سازی توانایی پرواز و فرود به طور عمودی و معلق در UAV با نرم افزار MATLAB
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 2
  بازدید امروز : 954
  بازدید دیروز : 1774
  بازدید هفته گذشته : 2728
  بازدید ماه گذشته : 8982
  بازدید سال گذشته : 167027
  کل بازدید : 814855
  نوشته شده در دوشنبه 29 مهر 1392 ساعت 17:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 181 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 29 مهر 1392 ساعت 17:07 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 176 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 29 مهر 1392 ساعت 17:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 217 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 29 مهر 1392 ساعت 17:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 176 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 28 مهر 1392 ساعت 22:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 141 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 28 مهر 1392 ساعت 22:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 154 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 28 مهر 1392 ساعت 21:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 151 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 مهر 1392 ساعت 1:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 141 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 مهر 1392 ساعت 1:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 101 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 مهر 1392 ساعت 1:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 179 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 مهر 1392 ساعت 1:17 توسط : ناميرا | دسته : | 167 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 مهر 1392 ساعت 1:15 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 185 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 مهر 1392 ساعت 1:13 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 221 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 مهر 1392 ساعت 1:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 201 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 مهر 1392 ساعت 1:07 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 132 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 مهر 1392 ساعت 1:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Assembly | 108 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 مهر 1392 ساعت 1:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 139 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 مهر 1392 ساعت 1:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 178 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 مهر 1392 ساعت 0:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Delphi | 207 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 25 مهر 1392 ساعت 1:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 132 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 25 مهر 1392 ساعت 1:45 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 193 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 17:29 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 151 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 17:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - HTML5 | 168 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 17:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Delphi | 185 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 17:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 137 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 17:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 188 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 17:15 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 178 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 17:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 174 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 17:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 116 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 17:11 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 95 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 17:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 185 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 17:07 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 189 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 17:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 135 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 17:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 211 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 16:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 150 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 16:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 160 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 16:50 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 128 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 23 مهر 1392 ساعت 15:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 150 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 23 مهر 1392 ساعت 13:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 167 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 23 مهر 1392 ساعت 13:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Android | 187 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 23 مهر 1392 ساعت 13:13 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 219 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 22 مهر 1392 ساعت 1:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 154 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 22 مهر 1392 ساعت 1:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 226 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 22 مهر 1392 ساعت 1:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 136 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 22 مهر 1392 ساعت 1:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 198 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 22 مهر 1392 ساعت 1:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 125 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 22 مهر 1392 ساعت 1:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 268 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 19 مهر 1392 ساعت 23:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 163 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 19 مهر 1392 ساعت 23:26 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 176 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 19 مهر 1392 ساعت 23:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 211 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | منزل مبله شیراز | فرش کاشان | کفسابی | پاپ آپ استند نمایشگاهی | هتل و اقامت | دیاگ | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | هاست ارزان | پاپ آپ نمایشگاهی | فلزیاب | آگهی استخدام | فلزیاب | دستگاه فلزیاب | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | منزل مبله شیراز | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | خرید سرور مجازی | دکتر نوروزیان | فلزیاب | سفر به روسیه | محمد دبیری
  X
  تبليغات