درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه کنترل توان در شبکه های حسگر بیسیم با نظریه آشوب مشارکتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اندازه گیری نرخ و ریتم ضربان قلبی از سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ارزیابی دسترسی کاربران به داده ها در اینترنت اشیا با فیلتر کالمن با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص تومور مغزی از تصاویر MRI با الگوریتم خوشه بندی IFK با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه نگاشت بیفورکیشن هنون با لیاپانوف با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ناوبری اینرسیایی با GPS برای رسیدن به هدف با فیلترهای کالمن با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ردیابی هدف در رادار با روش های تبدیل فوریه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه Snapchat با iOS
 • فروش پروژه بهبود کنترل کننده Fuzzy PID در موتور سروو با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استفاده از یادگیری عمیق در کنترل کننده SDN با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استفاده از تابع پرتو در بهینه سازی یک رابطه ریاضی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اعزام بار اقتصادی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اعزام بار اقتصادی با الگوریتم ازدحام ذرات بهینه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه محاسبه نمودار انشعاب یا بیفورکیشن با qourum sensing (سنجش مقیاس) با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه رمزنگاری و رمزگشایی تصویر با شبکه عصبی SOM و LVQ با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه شبیه سازی پرتو یا Beamforming یا DBF با فیتلرهای تطبیقی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با تئوری کنترل پذیری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 1
  بازدید امروز : 1518
  بازدید دیروز : 3195
  بازدید هفته گذشته : 7642
  بازدید ماه گذشته : 17098
  بازدید سال گذشته : 264203
  کل بازدید : 912031
  نوشته شده در دوشنبه 29 مهر 1392 ساعت 17:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 188 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 29 مهر 1392 ساعت 17:07 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 182 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 29 مهر 1392 ساعت 17:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 232 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 29 مهر 1392 ساعت 17:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 179 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 28 مهر 1392 ساعت 22:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 146 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 28 مهر 1392 ساعت 22:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 159 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 28 مهر 1392 ساعت 21:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 155 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 مهر 1392 ساعت 1:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 145 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 مهر 1392 ساعت 1:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 107 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 مهر 1392 ساعت 1:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 185 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 مهر 1392 ساعت 1:17 توسط : ناميرا | دسته : | 173 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 مهر 1392 ساعت 1:15 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 199 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 مهر 1392 ساعت 1:13 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 245 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 مهر 1392 ساعت 1:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 210 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 مهر 1392 ساعت 1:07 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 136 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 مهر 1392 ساعت 1:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Assembly | 118 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 مهر 1392 ساعت 1:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 143 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 مهر 1392 ساعت 1:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 184 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 مهر 1392 ساعت 0:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Delphi | 216 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 25 مهر 1392 ساعت 1:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 136 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 25 مهر 1392 ساعت 1:45 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 199 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 17:29 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 160 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 17:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - HTML5 | 173 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 17:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Delphi | 191 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 17:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 142 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 17:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 193 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 17:15 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 184 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 17:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - ++C و C | 178 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 17:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 126 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 17:11 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 101 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 17:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 195 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 17:07 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 196 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 17:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 140 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 17:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 217 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 16:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 155 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 16:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 167 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 16:50 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 133 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 23 مهر 1392 ساعت 15:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 156 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 23 مهر 1392 ساعت 13:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 174 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 23 مهر 1392 ساعت 13:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Android | 195 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 23 مهر 1392 ساعت 13:13 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 225 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 22 مهر 1392 ساعت 1:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 160 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 22 مهر 1392 ساعت 1:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 231 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 22 مهر 1392 ساعت 1:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 140 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 22 مهر 1392 ساعت 1:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 207 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 22 مهر 1392 ساعت 1:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 132 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 22 مهر 1392 ساعت 1:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 272 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 19 مهر 1392 ساعت 23:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 167 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 19 مهر 1392 ساعت 23:26 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 181 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 19 مهر 1392 ساعت 23:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 215 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | اجاره سوئيت در شيراز | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | ثبت برند | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات