درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه استخراج مرز و کد زنجیری تصویر با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه دوز با الگوریتم ژنتیک با Python
 • فروش پروژه لبه یابی به روش های مختلف با FPGA در نرم افزار ModelSIM
 • فروش پروژه سودوکو با Python
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصاویر با رویکرد الگوریتم ترکیبی ژنتیک و تپه نوردی با Python
 • فروش پروژه مدل سازی و شبیه سازی شبکه SDN در رایانش مه با نرم افزار CloudSIM
 • فروش پروژه شبیه سازی توانایی پرواز و فرود به طور عمودی و معلق در UAV با نرم افزار MATLAB
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 2
  بازدید امروز : 957
  بازدید دیروز : 1774
  بازدید هفته گذشته : 2731
  بازدید ماه گذشته : 8985
  بازدید سال گذشته : 167030
  کل بازدید : 814858
  نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:13 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 188 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:13 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 122 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 106 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:11 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 173 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 58 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 198 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 314 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 120 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:07 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 128 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 110 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 149 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 270 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 20:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 153 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 20:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 140 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 20:55 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 205 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 20:54 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 145 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 20:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 160 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 20:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 102 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 20:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 130 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 20:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 106 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 15:13 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 132 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 145 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 135 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 180 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:47 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 117 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:46 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 85 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:46 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 131 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:45 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 150 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 130 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 125 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:43 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 175 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 143 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 147 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 137 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 165 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 134 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 153 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 106 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 197 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:29 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 128 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:28 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 147 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 101 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 89 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 142 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:22 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 133 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 67 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 15 آبان 1392 ساعت 17:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 182 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 15 آبان 1392 ساعت 17:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 137 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 15 آبان 1392 ساعت 17:55 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 201 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 15 آبان 1392 ساعت 17:54 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 128 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | منزل مبله شیراز | فرش کاشان | کفسابی | پاپ آپ استند نمایشگاهی | هتل و اقامت | دیاگ | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | هاست ارزان | پاپ آپ نمایشگاهی | فلزیاب | آگهی استخدام | فلزیاب | دستگاه فلزیاب | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | منزل مبله شیراز | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | خرید سرور مجازی | دکتر نوروزیان | فلزیاب | سفر به روسیه | محمد دبیری
  X
  تبليغات