درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه کنترل توان در شبکه های حسگر بیسیم با نظریه آشوب مشارکتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اندازه گیری نرخ و ریتم ضربان قلبی از سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ارزیابی دسترسی کاربران به داده ها در اینترنت اشیا با فیلتر کالمن با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص تومور مغزی از تصاویر MRI با الگوریتم خوشه بندی IFK با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه نگاشت بیفورکیشن هنون با لیاپانوف با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ناوبری اینرسیایی با GPS برای رسیدن به هدف با فیلترهای کالمن با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ردیابی هدف در رادار با روش های تبدیل فوریه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه Snapchat با iOS
 • فروش پروژه بهبود کنترل کننده Fuzzy PID در موتور سروو با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استفاده از یادگیری عمیق در کنترل کننده SDN با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استفاده از تابع پرتو در بهینه سازی یک رابطه ریاضی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اعزام بار اقتصادی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اعزام بار اقتصادی با الگوریتم ازدحام ذرات بهینه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه محاسبه نمودار انشعاب یا بیفورکیشن با qourum sensing (سنجش مقیاس) با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه رمزنگاری و رمزگشایی تصویر با شبکه عصبی SOM و LVQ با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه شبیه سازی پرتو یا Beamforming یا DBF با فیتلرهای تطبیقی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با تئوری کنترل پذیری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 2
  بازدید امروز : 1506
  بازدید دیروز : 3195
  بازدید هفته گذشته : 7630
  بازدید ماه گذشته : 17086
  بازدید سال گذشته : 264191
  کل بازدید : 912019
  نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:13 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 198 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:13 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 126 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 134 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:11 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 183 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 63 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 213 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 321 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 135 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:07 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 135 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 120 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 157 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 300 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 20:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 161 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 20:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 144 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 20:55 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 215 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 20:54 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 154 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 20:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 167 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 20:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 120 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 20:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 135 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 20:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 112 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 15:13 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 137 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 150 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 145 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 187 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:47 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 125 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:46 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 96 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:46 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 141 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:45 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 166 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 140 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 134 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:43 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 184 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 151 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 156 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 143 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 178 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 139 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 159 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 112 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 206 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:29 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 138 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:28 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 154 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 119 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 97 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 153 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:22 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 138 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 76 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 15 آبان 1392 ساعت 17:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 189 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 15 آبان 1392 ساعت 17:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 145 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 15 آبان 1392 ساعت 17:55 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 207 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 15 آبان 1392 ساعت 17:54 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 139 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | اجاره سوئيت در شيراز | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | ثبت برند | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات