درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 2
  بازدید امروز : 674
  بازدید دیروز : 389
  بازدید هفته گذشته : 1307
  بازدید ماه گذشته : 5534
  بازدید سال گذشته : 214002
  کل بازدید : 861830
  نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:13 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 192 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:13 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 125 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 110 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:11 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 179 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 61 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 203 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 319 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 123 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:07 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 131 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 113 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 153 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 21:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 283 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 20:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 156 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 20:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 143 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 20:55 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 211 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 20:54 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 151 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 20:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 163 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 20:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 106 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 20:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 133 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 20:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 109 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 آبان 1392 ساعت 15:13 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 135 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 149 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 139 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 183 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:47 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 121 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:46 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 89 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:46 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 135 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:45 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 155 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 134 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 129 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:43 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 179 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 146 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 151 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 141 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 174 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 137 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - DirectX | 156 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 109 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 201 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:29 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 131 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:28 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 151 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 107 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 92 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 147 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:22 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 136 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 آبان 1392 ساعت 22:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 71 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 15 آبان 1392 ساعت 17:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 186 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 15 آبان 1392 ساعت 17:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 140 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 15 آبان 1392 ساعت 17:55 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 205 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 15 آبان 1392 ساعت 17:54 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 133 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | فرش کاشان | آژانس هواپیمایی | منزل مبله در شیراز | کفسابی | هتل و اقامت | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | سفر به روسیه | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات