درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه استخراج مرز و کد زنجیری تصویر با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه دوز با الگوریتم ژنتیک با Python
 • فروش پروژه لبه یابی به روش های مختلف با FPGA در نرم افزار ModelSIM
 • فروش پروژه سودوکو با Python
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصاویر با رویکرد الگوریتم ترکیبی ژنتیک و تپه نوردی با Python
 • فروش پروژه مدل سازی و شبیه سازی شبکه SDN در رایانش مه با نرم افزار CloudSIM
 • فروش پروژه شبیه سازی توانایی پرواز و فرود به طور عمودی و معلق در UAV با نرم افزار MATLAB
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 3
  بازدید امروز : 625
  بازدید دیروز : 1774
  بازدید هفته گذشته : 2399
  بازدید ماه گذشته : 8653
  بازدید سال گذشته : 166698
  کل بازدید : 814526
  نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 150 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 191 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 149 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 93 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 120 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:15 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 185 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:13 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 190 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:13 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 67 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 182 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 141 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 139 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:08 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 169 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:08 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 163 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:07 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 155 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:06 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 84 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 110 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:05 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 162 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 148 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 22 آذر 1392 ساعت 16:35 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 199 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 22 آذر 1392 ساعت 16:35 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 138 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 22 آذر 1392 ساعت 16:34 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 167 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 22 آذر 1392 ساعت 16:34 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 196 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 21 آذر 1392 ساعت 19:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 165 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 21 آذر 1392 ساعت 19:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 128 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 21 آذر 1392 ساعت 19:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 193 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 21 آذر 1392 ساعت 19:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 187 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 21 آذر 1392 ساعت 19:22 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 172 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 21 آذر 1392 ساعت 19:22 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 165 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 0:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OPNet | 188 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 0:50 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 143 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 0:50 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 89 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 0:49 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 198 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 0:49 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 75 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 0:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 130 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 0:47 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 170 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 0:46 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 141 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 0:45 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 135 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 0:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 89 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 0:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 181 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 0:43 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 167 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 0:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 208 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 آذر 1392 ساعت 13:13 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 131 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 آذر 1392 ساعت 13:13 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 165 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 آذر 1392 ساعت 13:12 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 126 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 آذر 1392 ساعت 13:11 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 173 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 آذر 1392 ساعت 13:11 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 156 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 آذر 1392 ساعت 13:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 157 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 آذر 1392 ساعت 13:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 151 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 13 آذر 1392 ساعت 19:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 136 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 13 آذر 1392 ساعت 19:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 111 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | منزل مبله شیراز | فرش کاشان | کفسابی | پاپ آپ استند نمایشگاهی | هتل و اقامت | دیاگ | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | هاست ارزان | پاپ آپ نمایشگاهی | فلزیاب | آگهی استخدام | فلزیاب | دستگاه فلزیاب | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | منزل مبله شیراز | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | خرید سرور مجازی | دکتر نوروزیان | فلزیاب | سفر به روسیه | محمد دبیری
  X
  تبليغات