درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه رمزنگاری و رمزگشایی تصویر با شبکه عصبی SOM و LVQ با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه شبیه سازی پرتو یا Beamforming یا DBF با فیتلرهای تطبیقی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با تئوری کنترل پذیری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 4
  بازدید امروز : 534
  بازدید دیروز : 786
  بازدید هفته گذشته : 1320
  بازدید ماه گذشته : 11260
  بازدید سال گذشته : 231822
  کل بازدید : 879650
  نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 154 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 195 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 152 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 97 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 124 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:15 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 195 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:13 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 196 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:13 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 73 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 185 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 145 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 144 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:08 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 173 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:08 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 178 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:07 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 158 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:06 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 88 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 115 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:05 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 166 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 آذر 1392 ساعت 12:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 156 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 22 آذر 1392 ساعت 16:35 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 201 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 22 آذر 1392 ساعت 16:35 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 141 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 22 آذر 1392 ساعت 16:34 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 178 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 22 آذر 1392 ساعت 16:34 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 200 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 21 آذر 1392 ساعت 19:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 168 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 21 آذر 1392 ساعت 19:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - JAVA | 132 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 21 آذر 1392 ساعت 19:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 197 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 21 آذر 1392 ساعت 19:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 194 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 21 آذر 1392 ساعت 19:22 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 179 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 21 آذر 1392 ساعت 19:22 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 178 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 0:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OPNet | 192 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 0:50 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 146 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 0:50 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 93 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 0:49 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 202 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 0:49 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 79 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 0:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 133 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 0:47 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 174 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 0:46 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 145 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 0:45 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 138 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 0:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 97 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 0:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 184 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 0:43 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 170 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 0:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 215 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 آذر 1392 ساعت 13:13 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 141 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 آذر 1392 ساعت 13:13 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 168 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 آذر 1392 ساعت 13:12 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - Proteus | 133 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 آذر 1392 ساعت 13:11 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Visual Basic | 176 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 آذر 1392 ساعت 13:11 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 160 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 آذر 1392 ساعت 13:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 160 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 آذر 1392 ساعت 13:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 154 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 13 آذر 1392 ساعت 19:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 139 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 13 آذر 1392 ساعت 19:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 116 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  فرش کاشان | آژانس هواپیمایی | اجاره منزل مبله در شیراز | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | اجاره سوئیت در شیراز | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | طلایاب | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات