درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 2
  بازدید امروز : 609
  بازدید دیروز : 389
  بازدید هفته گذشته : 1242
  بازدید ماه گذشته : 5469
  بازدید سال گذشته : 213937
  کل بازدید : 861765
  نوشته شده در يکشنبه 31 فروردين 1393 ساعت 16:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 241 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 31 فروردين 1393 ساعت 16:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Delphi | 181 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 31 فروردين 1393 ساعت 14:41 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 176 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 31 فروردين 1393 ساعت 14:39 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 175 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 31 فروردين 1393 ساعت 14:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 197 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 30 فروردين 1393 ساعت 17:30 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OPNet | 129 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 30 فروردين 1393 ساعت 17:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 111 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 30 فروردين 1393 ساعت 17:27 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 241 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 فروردين 1393 ساعت 0:53 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 213 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 فروردين 1393 ساعت 0:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 221 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 26 فروردين 1393 ساعت 0:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 241 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 26 فروردين 1393 ساعت 0:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 196 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 26 فروردين 1393 ساعت 0:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 201 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 26 فروردين 1393 ساعت 0:29 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 231 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 26 فروردين 1393 ساعت 0:28 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 169 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 0:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 204 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 0:20 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 214 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 0:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 233 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 0:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 231 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 0:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 200 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 0:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 200 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 0:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 195 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 0:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 227 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 0:15 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 162 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 0:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 119 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 0:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 174 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 0:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 230 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 0:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 224 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 0:11 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 190 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 195 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 183 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:55 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 211 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:54 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 200 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 191 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 182 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 229 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:50 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 222 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:49 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 164 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:48 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 176 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:48 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 178 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:47 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 186 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:46 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 173 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:46 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 239 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:40 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 225 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:37 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 211 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 224 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 182 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 1:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 232 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 1:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 220 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 1:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 100 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | فرش کاشان | آژانس هواپیمایی | منزل مبله در شیراز | کفسابی | هتل و اقامت | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | سفر به روسیه | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات