درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه کنترل توان در شبکه های حسگر بیسیم با نظریه آشوب مشارکتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اندازه گیری نرخ و ریتم ضربان قلبی از سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ارزیابی دسترسی کاربران به داده ها در اینترنت اشیا با فیلتر کالمن با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص تومور مغزی از تصاویر MRI با الگوریتم خوشه بندی IFK با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه نگاشت بیفورکیشن هنون با لیاپانوف با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ناوبری اینرسیایی با GPS برای رسیدن به هدف با فیلترهای کالمن با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ردیابی هدف در رادار با روش های تبدیل فوریه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه Snapchat با iOS
 • فروش پروژه بهبود کنترل کننده Fuzzy PID در موتور سروو با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استفاده از یادگیری عمیق در کنترل کننده SDN با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استفاده از تابع پرتو در بهینه سازی یک رابطه ریاضی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اعزام بار اقتصادی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اعزام بار اقتصادی با الگوریتم ازدحام ذرات بهینه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه محاسبه نمودار انشعاب یا بیفورکیشن با qourum sensing (سنجش مقیاس) با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه رمزنگاری و رمزگشایی تصویر با شبکه عصبی SOM و LVQ با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه شبیه سازی پرتو یا Beamforming یا DBF با فیتلرهای تطبیقی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با تئوری کنترل پذیری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 1
  بازدید امروز : 1459
  بازدید دیروز : 3195
  بازدید هفته گذشته : 7583
  بازدید ماه گذشته : 17039
  بازدید سال گذشته : 264144
  کل بازدید : 911972
  نوشته شده در يکشنبه 31 فروردين 1393 ساعت 16:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 242 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 31 فروردين 1393 ساعت 16:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Delphi | 183 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 31 فروردين 1393 ساعت 14:41 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 180 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 31 فروردين 1393 ساعت 14:39 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 176 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 31 فروردين 1393 ساعت 14:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 200 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 30 فروردين 1393 ساعت 17:30 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OPNet | 132 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 30 فروردين 1393 ساعت 17:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 112 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 30 فروردين 1393 ساعت 17:27 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 242 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 فروردين 1393 ساعت 0:53 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 214 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 فروردين 1393 ساعت 0:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 223 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 26 فروردين 1393 ساعت 0:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 243 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 26 فروردين 1393 ساعت 0:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 197 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 26 فروردين 1393 ساعت 0:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 206 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 26 فروردين 1393 ساعت 0:29 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 232 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 26 فروردين 1393 ساعت 0:28 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 178 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 0:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 206 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 0:20 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 215 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 0:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 237 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 0:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 240 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 0:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 202 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 0:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 206 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 0:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 197 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 0:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 233 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 0:15 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 166 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 0:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 120 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 0:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 176 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 0:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 232 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 0:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 226 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 0:11 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 191 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 196 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 184 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:55 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 213 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:54 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 202 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 192 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 183 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 230 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:50 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 224 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:49 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 165 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:48 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 177 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:48 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 179 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:47 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 191 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:46 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 174 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:46 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 240 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:40 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 226 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:37 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 212 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 226 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 22:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 185 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 1:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 237 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 1:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 221 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 فروردين 1393 ساعت 1:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 102 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | اجاره سوئيت در شيراز | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | ثبت برند | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات