درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 2
  بازدید امروز : 709
  بازدید دیروز : 389
  بازدید هفته گذشته : 1342
  بازدید ماه گذشته : 5569
  بازدید سال گذشته : 214037
  کل بازدید : 861865
  نوشته شده در شنبه 31 خرداد 1393 ساعت 22:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 92 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 31 خرداد 1393 ساعت 22:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 162 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 31 خرداد 1393 ساعت 22:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 144 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 31 خرداد 1393 ساعت 9:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 149 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 29 خرداد 1393 ساعت 10:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 157 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 29 خرداد 1393 ساعت 10:30 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 213 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 29 خرداد 1393 ساعت 10:29 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 218 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 29 خرداد 1393 ساعت 10:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 196 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 29 خرداد 1393 ساعت 10:26 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 209 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 خرداد 1393 ساعت 10:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 168 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 خرداد 1393 ساعت 10:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 167 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 خرداد 1393 ساعت 10:50 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 219 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 خرداد 1393 ساعت 10:50 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 208 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 خرداد 1393 ساعت 10:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 159 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 خرداد 1393 ساعت 10:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 210 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 20 خرداد 1393 ساعت 20:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 241 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 20 خرداد 1393 ساعت 20:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 191 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 20 خرداد 1393 ساعت 20:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 189 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 20 خرداد 1393 ساعت 20:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 185 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 20 خرداد 1393 ساعت 20:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 219 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 20 خرداد 1393 ساعت 20:30 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 186 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 20 خرداد 1393 ساعت 20:29 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 212 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 18 خرداد 1393 ساعت 14:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 192 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 18 خرداد 1393 ساعت 14:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 172 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 18 خرداد 1393 ساعت 14:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 220 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 18 خرداد 1393 ساعت 14:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 243 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 18 خرداد 1393 ساعت 14:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 234 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 18 خرداد 1393 ساعت 14:37 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 160 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 18 خرداد 1393 ساعت 14:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 205 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 18 خرداد 1393 ساعت 14:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 193 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 18 خرداد 1393 ساعت 14:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 214 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 15 خرداد 1393 ساعت 16:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 201 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 15 خرداد 1393 ساعت 16:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OPNet | 199 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 15 خرداد 1393 ساعت 15:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OPNet | 234 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 15 خرداد 1393 ساعت 15:58 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 174 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 15 خرداد 1393 ساعت 15:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 158 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 15 خرداد 1393 ساعت 15:55 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 167 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 15 خرداد 1393 ساعت 15:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 214 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 15 خرداد 1393 ساعت 15:50 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 150 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 15 خرداد 1393 ساعت 15:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Arena | 232 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 15 خرداد 1393 ساعت 15:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Arena | 235 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد 1393 ساعت 10:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 164 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد 1393 ساعت 10:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 161 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد 1393 ساعت 10:30 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 221 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد 1393 ساعت 10:28 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 172 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد 1393 ساعت 10:28 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 155 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد 1393 ساعت 10:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 159 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد 1393 ساعت 10:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 214 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد 1393 ساعت 10:23 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 145 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد 1393 ساعت 10:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 220 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | فرش کاشان | آژانس هواپیمایی | منزل مبله در شیراز | کفسابی | هتل و اقامت | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | سفر به روسیه | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات