درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه کنترل توان در شبکه های حسگر بیسیم با نظریه آشوب مشارکتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اندازه گیری نرخ و ریتم ضربان قلبی از سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ارزیابی دسترسی کاربران به داده ها در اینترنت اشیا با فیلتر کالمن با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص تومور مغزی از تصاویر MRI با الگوریتم خوشه بندی IFK با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه نگاشت بیفورکیشن هنون با لیاپانوف با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ناوبری اینرسیایی با GPS برای رسیدن به هدف با فیلترهای کالمن با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ردیابی هدف در رادار با روش های تبدیل فوریه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه Snapchat با iOS
 • فروش پروژه بهبود کنترل کننده Fuzzy PID در موتور سروو با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استفاده از یادگیری عمیق در کنترل کننده SDN با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استفاده از تابع پرتو در بهینه سازی یک رابطه ریاضی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اعزام بار اقتصادی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اعزام بار اقتصادی با الگوریتم ازدحام ذرات بهینه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه محاسبه نمودار انشعاب یا بیفورکیشن با qourum sensing (سنجش مقیاس) با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه رمزنگاری و رمزگشایی تصویر با شبکه عصبی SOM و LVQ با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه شبیه سازی پرتو یا Beamforming یا DBF با فیتلرهای تطبیقی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با تئوری کنترل پذیری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 5
  بازدید امروز : 1543
  بازدید دیروز : 3195
  بازدید هفته گذشته : 7667
  بازدید ماه گذشته : 17123
  بازدید سال گذشته : 264228
  کل بازدید : 912056
  نوشته شده در شنبه 31 خرداد 1393 ساعت 22:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 97 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 31 خرداد 1393 ساعت 22:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 163 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 31 خرداد 1393 ساعت 22:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 146 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 31 خرداد 1393 ساعت 9:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 151 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 29 خرداد 1393 ساعت 10:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 158 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 29 خرداد 1393 ساعت 10:30 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 214 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 29 خرداد 1393 ساعت 10:29 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 219 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 29 خرداد 1393 ساعت 10:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 199 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 29 خرداد 1393 ساعت 10:26 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 214 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 خرداد 1393 ساعت 10:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 170 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 خرداد 1393 ساعت 10:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 170 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 خرداد 1393 ساعت 10:50 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 223 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 خرداد 1393 ساعت 10:50 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 209 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 خرداد 1393 ساعت 10:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 164 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 خرداد 1393 ساعت 10:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 212 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 20 خرداد 1393 ساعت 20:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 249 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 20 خرداد 1393 ساعت 20:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 200 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 20 خرداد 1393 ساعت 20:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 191 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 20 خرداد 1393 ساعت 20:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 193 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 20 خرداد 1393 ساعت 20:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 226 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 20 خرداد 1393 ساعت 20:30 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 189 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 20 خرداد 1393 ساعت 20:29 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 213 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 18 خرداد 1393 ساعت 14:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 196 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 18 خرداد 1393 ساعت 14:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 173 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 18 خرداد 1393 ساعت 14:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 224 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 18 خرداد 1393 ساعت 14:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 250 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 18 خرداد 1393 ساعت 14:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 238 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 18 خرداد 1393 ساعت 14:37 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 161 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 18 خرداد 1393 ساعت 14:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 208 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 18 خرداد 1393 ساعت 14:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 195 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 18 خرداد 1393 ساعت 14:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 215 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 15 خرداد 1393 ساعت 16:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 205 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 15 خرداد 1393 ساعت 16:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OPNet | 203 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 15 خرداد 1393 ساعت 15:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OPNet | 236 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 15 خرداد 1393 ساعت 15:58 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 183 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 15 خرداد 1393 ساعت 15:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 159 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 15 خرداد 1393 ساعت 15:55 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 168 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 15 خرداد 1393 ساعت 15:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 218 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 15 خرداد 1393 ساعت 15:50 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 151 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 15 خرداد 1393 ساعت 15:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Arena | 235 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 15 خرداد 1393 ساعت 15:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Arena | 242 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد 1393 ساعت 10:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 165 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد 1393 ساعت 10:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 163 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد 1393 ساعت 10:30 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 222 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد 1393 ساعت 10:28 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 175 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد 1393 ساعت 10:28 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 158 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد 1393 ساعت 10:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 164 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد 1393 ساعت 10:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 216 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد 1393 ساعت 10:23 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 149 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد 1393 ساعت 10:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 223 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | اجاره سوئيت در شيراز | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | ثبت برند | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات