درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه استخراج مرز و کد زنجیری تصویر با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه دوز با الگوریتم ژنتیک با Python
 • فروش پروژه لبه یابی به روش های مختلف با FPGA در نرم افزار ModelSIM
 • فروش پروژه سودوکو با Python
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصاویر با رویکرد الگوریتم ترکیبی ژنتیک و تپه نوردی با Python
 • فروش پروژه مدل سازی و شبیه سازی شبکه SDN در رایانش مه با نرم افزار CloudSIM
 • فروش پروژه شبیه سازی توانایی پرواز و فرود به طور عمودی و معلق در UAV با نرم افزار MATLAB
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 3
  بازدید امروز : 653
  بازدید دیروز : 1774
  بازدید هفته گذشته : 2427
  بازدید ماه گذشته : 8681
  بازدید سال گذشته : 166726
  کل بازدید : 814554
  نوشته شده در سه شنبه 31 تير 1393 ساعت 14:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 156 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 31 تير 1393 ساعت 14:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 144 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 31 تير 1393 ساعت 14:37 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 211 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 31 تير 1393 ساعت 14:36 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 196 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 31 تير 1393 ساعت 14:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 174 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 30 تير 1393 ساعت 13:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 218 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 30 تير 1393 ساعت 13:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 171 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 30 تير 1393 ساعت 13:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 213 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 24 تير 1393 ساعت 14:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 190 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 24 تير 1393 ساعت 14:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 89 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 تير 1393 ساعت 11:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 157 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 تير 1393 ساعت 11:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 173 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 تير 1393 ساعت 11:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 164 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 تير 1393 ساعت 11:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 208 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 تير 1393 ساعت 11:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 163 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 تير 1393 ساعت 11:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 170 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 تير 1393 ساعت 11:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 159 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 17 تير 1393 ساعت 17:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 170 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 17 تير 1393 ساعت 17:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 160 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 14 تير 1393 ساعت 14:47 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 222 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 14 تير 1393 ساعت 14:46 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OpenGL | 206 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 14 تير 1393 ساعت 14:45 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 160 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 14 تير 1393 ساعت 14:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 202 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 14 تير 1393 ساعت 14:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 81 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 14 تير 1393 ساعت 14:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - #‍C | 142 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 14 تير 1393 ساعت 14:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 150 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 12 تير 1393 ساعت 13:13 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 189 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 12 تير 1393 ساعت 13:13 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 160 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 12 تير 1393 ساعت 13:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 156 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 12 تير 1393 ساعت 13:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 87 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 11 تير 1393 ساعت 10:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 160 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 11 تير 1393 ساعت 10:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 200 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 11 تير 1393 ساعت 10:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 220 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 10 تير 1393 ساعت 12:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 145 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 10 تير 1393 ساعت 12:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 148 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 10 تير 1393 ساعت 12:07 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 180 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 10 تير 1393 ساعت 12:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 153 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 10 تير 1393 ساعت 12:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 209 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 7 تير 1393 ساعت 8:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 171 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 7 تير 1393 ساعت 8:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 179 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 7 تير 1393 ساعت 8:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 145 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 7 تير 1393 ساعت 8:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 121 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 7 تير 1393 ساعت 8:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 173 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 7 تير 1393 ساعت 8:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 153 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 7 تير 1393 ساعت 8:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 195 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 7 تير 1393 ساعت 8:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 176 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 4 تير 1393 ساعت 16:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 151 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 4 تير 1393 ساعت 16:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 153 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 4 تير 1393 ساعت 16:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 142 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 4 تير 1393 ساعت 16:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 228 بازدید


 • صفحه قبل 1 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | منزل مبله شیراز | فرش کاشان | کفسابی | پاپ آپ استند نمایشگاهی | هتل و اقامت | دیاگ | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | هاست ارزان | پاپ آپ نمایشگاهی | فلزیاب | آگهی استخدام | فلزیاب | دستگاه فلزیاب | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | منزل مبله شیراز | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | خرید سرور مجازی | دکتر نوروزیان | فلزیاب | سفر به روسیه | محمد دبیری
  X
  تبليغات