درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 2
  بازدید امروز : 646
  بازدید دیروز : 389
  بازدید هفته گذشته : 1279
  بازدید ماه گذشته : 5506
  بازدید سال گذشته : 213974
  کل بازدید : 861802
  نوشته شده در پنجشنبه 24 مهر 1393 ساعت 21:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 225 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 24 مهر 1393 ساعت 21:47 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 150 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 24 مهر 1393 ساعت 21:47 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 162 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 24 مهر 1393 ساعت 21:46 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 218 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 24 مهر 1393 ساعت 21:45 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 198 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 24 مهر 1393 ساعت 21:45 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 172 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 24 مهر 1393 ساعت 21:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 216 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 24 مهر 1393 ساعت 21:43 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 162 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 24 مهر 1393 ساعت 21:43 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 215 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 24 مهر 1393 ساعت 21:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 216 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 24 مهر 1393 ساعت 21:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 203 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 مهر 1393 ساعت 20:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 182 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 مهر 1393 ساعت 20:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 192 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 مهر 1393 ساعت 20:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 165 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 مهر 1393 ساعت 20:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 184 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 مهر 1393 ساعت 20:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 66 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 مهر 1393 ساعت 20:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 165 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 مهر 1393 ساعت 20:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 163 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 14 مهر 1393 ساعت 17:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 205 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 14 مهر 1393 ساعت 17:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 165 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 14 مهر 1393 ساعت 17:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 208 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 14 مهر 1393 ساعت 17:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 132 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 14 مهر 1393 ساعت 17:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 70 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 10 مهر 1393 ساعت 22:26 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 220 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 10 مهر 1393 ساعت 22:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 162 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 5 مهر 1393 ساعت 15:46 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 169 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 5 مهر 1393 ساعت 15:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 207 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 5 مهر 1393 ساعت 15:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 167 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 5 مهر 1393 ساعت 15:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 170 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 5 مهر 1393 ساعت 15:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 209 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 5 مهر 1393 ساعت 15:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 218 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 5 مهر 1393 ساعت 15:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 277 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 5 مهر 1393 ساعت 15:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 215 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 5 مهر 1393 ساعت 15:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 210 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 2 مهر 1393 ساعت 20:22 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 204 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 2 مهر 1393 ساعت 20:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 226 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 2 مهر 1393 ساعت 20:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 206 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 2 مهر 1393 ساعت 20:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 221 بازدید


 • صفحه قبل 1 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | فرش کاشان | آژانس هواپیمایی | منزل مبله در شیراز | کفسابی | هتل و اقامت | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | سفر به روسیه | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات