درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه استخراج مرز و کد زنجیری تصویر با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه دوز با الگوریتم ژنتیک با Python
 • فروش پروژه لبه یابی به روش های مختلف با FPGA در نرم افزار ModelSIM
 • فروش پروژه سودوکو با Python
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصاویر با رویکرد الگوریتم ترکیبی ژنتیک و تپه نوردی با Python
 • فروش پروژه مدل سازی و شبیه سازی شبکه SDN در رایانش مه با نرم افزار CloudSIM
 • فروش پروژه شبیه سازی توانایی پرواز و فرود به طور عمودی و معلق در UAV با نرم افزار MATLAB
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 3
  بازدید امروز : 655
  بازدید دیروز : 1774
  بازدید هفته گذشته : 2429
  بازدید ماه گذشته : 8683
  بازدید سال گذشته : 166728
  کل بازدید : 814556
  نوشته شده در پنجشنبه 24 مهر 1393 ساعت 21:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 221 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 24 مهر 1393 ساعت 21:47 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 147 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 24 مهر 1393 ساعت 21:47 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 159 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 24 مهر 1393 ساعت 21:46 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 214 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 24 مهر 1393 ساعت 21:45 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 191 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 24 مهر 1393 ساعت 21:45 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 169 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 24 مهر 1393 ساعت 21:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 210 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 24 مهر 1393 ساعت 21:43 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 157 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 24 مهر 1393 ساعت 21:43 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 211 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 24 مهر 1393 ساعت 21:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 212 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 24 مهر 1393 ساعت 21:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 198 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 مهر 1393 ساعت 20:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 178 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 مهر 1393 ساعت 20:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 188 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 مهر 1393 ساعت 20:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 161 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 مهر 1393 ساعت 20:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 181 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 مهر 1393 ساعت 20:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 63 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 مهر 1393 ساعت 20:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 161 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 مهر 1393 ساعت 20:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 160 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 14 مهر 1393 ساعت 17:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 202 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 14 مهر 1393 ساعت 17:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 161 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 14 مهر 1393 ساعت 17:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 204 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 14 مهر 1393 ساعت 17:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 128 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 14 مهر 1393 ساعت 17:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 68 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 10 مهر 1393 ساعت 22:26 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 214 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 10 مهر 1393 ساعت 22:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 158 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 5 مهر 1393 ساعت 15:46 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 165 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 5 مهر 1393 ساعت 15:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 201 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 5 مهر 1393 ساعت 15:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 164 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 5 مهر 1393 ساعت 15:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 166 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 5 مهر 1393 ساعت 15:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 206 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 5 مهر 1393 ساعت 15:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 214 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 5 مهر 1393 ساعت 15:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 265 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 5 مهر 1393 ساعت 15:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 208 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 5 مهر 1393 ساعت 15:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 206 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 2 مهر 1393 ساعت 20:22 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 199 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 2 مهر 1393 ساعت 20:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 222 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 2 مهر 1393 ساعت 20:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 202 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 2 مهر 1393 ساعت 20:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 214 بازدید


 • صفحه قبل 1 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | منزل مبله شیراز | فرش کاشان | کفسابی | پاپ آپ استند نمایشگاهی | هتل و اقامت | دیاگ | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | هاست ارزان | پاپ آپ نمایشگاهی | فلزیاب | آگهی استخدام | فلزیاب | دستگاه فلزیاب | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | منزل مبله شیراز | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | خرید سرور مجازی | دکتر نوروزیان | فلزیاب | سفر به روسیه | محمد دبیری
  X
  تبليغات