درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 4
  بازدید امروز : 635
  بازدید دیروز : 389
  بازدید هفته گذشته : 1268
  بازدید ماه گذشته : 5495
  بازدید سال گذشته : 213963
  کل بازدید : 861791
  نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 21:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 156 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 21:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 184 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 21:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 236 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 21:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 86 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 21:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 182 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 21:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 181 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 21:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 205 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 20:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 171 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 20:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 220 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 20:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 204 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 20:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 147 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 20:54 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 181 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 20:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 192 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 20:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 189 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 20:50 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 195 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 7 آبان 1393 ساعت 14:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 252 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 7 آبان 1393 ساعت 14:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 165 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 7 آبان 1393 ساعت 13:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 186 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 7 آبان 1393 ساعت 13:58 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 162 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 7 آبان 1393 ساعت 13:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 185 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 7 آبان 1393 ساعت 13:55 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 199 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 7 آبان 1393 ساعت 13:54 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 214 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:28 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 215 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:28 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 199 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 120 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:26 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 90 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 160 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 167 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 168 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 195 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:22 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 140 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 222 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 194 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 131 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 182 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 84 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 166 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 103 بازدید


 • صفحه قبل 1 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | فرش کاشان | آژانس هواپیمایی | منزل مبله در شیراز | کفسابی | هتل و اقامت | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | سفر به روسیه | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات