درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه ربات اینستاگرام به زبان #C
 • فروش پروژه دانلود تصاویر و ویدئو از اینستاگرام به زبان PHP و HTML5
 • فروش پروژه دانلود تصاویر و ویدئو از اینستاگرام به زبان PHP
 • فروش پروژه استگانوگرافی بر روی کانال های کد شده فایل صوتی با CELP با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ارزیابی هواپخش در محیط ماهواره ای CALIPSO با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل توان در شبکه های حسگر بیسیم با نظریه آشوب مشارکتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اندازه گیری نرخ و ریتم ضربان قلبی از سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ارزیابی دسترسی کاربران به داده ها در اینترنت اشیا با فیلتر کالمن با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص تومور مغزی از تصاویر MRI با الگوریتم خوشه بندی IFK با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه نگاشت بیفورکیشن هنون با لیاپانوف با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ناوبری اینرسیایی با GPS برای رسیدن به هدف با فیلترهای کالمن با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ردیابی هدف در رادار با روش های تبدیل فوریه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه Snapchat با iOS
 • فروش پروژه بهبود کنترل کننده Fuzzy PID در موتور سروو با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استفاده از یادگیری عمیق در کنترل کننده SDN با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استفاده از تابع پرتو در بهینه سازی یک رابطه ریاضی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اعزام بار اقتصادی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اعزام بار اقتصادی با الگوریتم ازدحام ذرات بهینه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه محاسبه نمودار انشعاب یا بیفورکیشن با qourum sensing (سنجش مقیاس) با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه رمزنگاری و رمزگشایی تصویر با شبکه عصبی SOM و LVQ با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه شبیه سازی پرتو یا Beamforming یا DBF با فیتلرهای تطبیقی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با تئوری کنترل پذیری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 1
  بازدید امروز : 270
  بازدید دیروز : 790
  بازدید هفته گذشته : 1060
  بازدید ماه گذشته : 21805
  بازدید سال گذشته : 268910
  کل بازدید : 916738
  نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 21:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 159 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 21:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 188 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 21:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 239 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 21:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 90 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 21:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 190 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 21:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 198 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 21:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 208 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 20:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 178 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 20:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 229 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 20:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 207 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 20:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 155 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 20:54 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 185 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 20:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 197 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 20:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 193 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 20:50 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 199 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 7 آبان 1393 ساعت 14:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 254 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 7 آبان 1393 ساعت 14:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 169 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 7 آبان 1393 ساعت 13:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 189 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 7 آبان 1393 ساعت 13:58 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 172 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 7 آبان 1393 ساعت 13:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 189 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 7 آبان 1393 ساعت 13:55 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 201 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 7 آبان 1393 ساعت 13:54 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 218 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:28 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 219 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:28 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 205 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 123 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:26 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 94 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 164 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 171 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 174 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 201 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:22 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 145 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 226 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 196 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 154 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 192 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 87 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 199 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 1 آبان 1393 ساعت 13:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 108 بازدید


 • صفحه قبل 1 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | کتراک | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | اجاره سوئيت در شيراز | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | ثبت برند | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات