درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 2
  بازدید امروز : 650
  بازدید دیروز : 389
  بازدید هفته گذشته : 1283
  بازدید ماه گذشته : 5510
  بازدید سال گذشته : 213978
  کل بازدید : 861806
  نوشته شده در پنجشنبه 30 دی 1395 ساعت 22:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 86 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 دی 1395 ساعت 2:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 104 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 دی 1395 ساعت 2:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 117 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 دی 1395 ساعت 2:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 129 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 0:55 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 120 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 0:54 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 56 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 108 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 69 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 133 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 98 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:29 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 126 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:26 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 76 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 دی 1395 ساعت 20:46 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 127 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 25 دی 1395 ساعت 22:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 145 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 24 دی 1395 ساعت 15:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 147 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 24 دی 1395 ساعت 15:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 94 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 24 دی 1395 ساعت 1:46 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 135 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 24 دی 1395 ساعت 1:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 150 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 24 دی 1395 ساعت 1:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 149 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 2:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 153 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 2:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 141 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 22:13 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 140 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 22:10 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - SciLab | 164 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 22:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OPNet | 152 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 22:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 98 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 22:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OPNet | 113 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 21:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OPNet | 119 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 3:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 147 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 3:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 103 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 110 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 75 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 162 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:45 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 68 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 113 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 173 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 144 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 63 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:29 توسط : ناميرا | دسته : | 108 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:26 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 58 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 20:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 107 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 20:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 78 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 20:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 109 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 1:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 103 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 1:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 110 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 1:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 155 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 0:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 133 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 12 دی 1395 ساعت 15:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 70 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 12 دی 1395 ساعت 15:30 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 84 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 12 دی 1395 ساعت 2:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 77 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 11 دی 1395 ساعت 15:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 78 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | فرش کاشان | آژانس هواپیمایی | منزل مبله در شیراز | کفسابی | هتل و اقامت | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | سفر به روسیه | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات