درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه استخراج مرز و کد زنجیری تصویر با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه دوز با الگوریتم ژنتیک با Python
 • فروش پروژه لبه یابی به روش های مختلف با FPGA در نرم افزار ModelSIM
 • فروش پروژه سودوکو با Python
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصاویر با رویکرد الگوریتم ترکیبی ژنتیک و تپه نوردی با Python
 • فروش پروژه مدل سازی و شبیه سازی شبکه SDN در رایانش مه با نرم افزار CloudSIM
 • فروش پروژه شبیه سازی توانایی پرواز و فرود به طور عمودی و معلق در UAV با نرم افزار MATLAB
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 2
  بازدید امروز : 934
  بازدید دیروز : 1774
  بازدید هفته گذشته : 2708
  بازدید ماه گذشته : 8962
  بازدید سال گذشته : 167007
  کل بازدید : 814835
  نوشته شده در پنجشنبه 30 دی 1395 ساعت 22:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 80 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 دی 1395 ساعت 2:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 98 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 دی 1395 ساعت 2:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 106 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 دی 1395 ساعت 2:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 123 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 0:55 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 114 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 0:54 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 52 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 99 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 64 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 124 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 91 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:29 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 119 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:26 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 73 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 دی 1395 ساعت 20:46 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 121 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 25 دی 1395 ساعت 22:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 136 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 24 دی 1395 ساعت 15:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 134 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 24 دی 1395 ساعت 15:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 88 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 24 دی 1395 ساعت 1:46 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 127 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 24 دی 1395 ساعت 1:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 140 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 24 دی 1395 ساعت 1:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 139 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 2:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 144 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 2:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 129 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 22:13 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 133 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 22:10 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - SciLab | 158 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 22:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OPNet | 148 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 22:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 93 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 22:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OPNet | 108 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 21:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OPNet | 111 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 3:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 141 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 3:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 97 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 99 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 68 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 154 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:45 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 64 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 107 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 163 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 136 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 59 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:29 توسط : ناميرا | دسته : | 104 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:26 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 54 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 20:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 102 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 20:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 75 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 20:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 104 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 1:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 97 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 1:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 105 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 1:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 148 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 0:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 128 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 12 دی 1395 ساعت 15:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 67 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 12 دی 1395 ساعت 15:30 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 82 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 12 دی 1395 ساعت 2:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 75 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 11 دی 1395 ساعت 15:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 76 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | منزل مبله شیراز | فرش کاشان | کفسابی | پاپ آپ استند نمایشگاهی | هتل و اقامت | دیاگ | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | هاست ارزان | پاپ آپ نمایشگاهی | فلزیاب | آگهی استخدام | فلزیاب | دستگاه فلزیاب | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | منزل مبله شیراز | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | خرید سرور مجازی | دکتر نوروزیان | فلزیاب | سفر به روسیه | محمد دبیری
  X
  تبليغات