درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه ربات اینستاگرام به زبان #C
 • فروش پروژه دانلود تصاویر و ویدئو از اینستاگرام به زبان PHP و HTML5
 • فروش پروژه دانلود تصاویر و ویدئو از اینستاگرام به زبان PHP
 • فروش پروژه استگانوگرافی بر روی کانال های کد شده فایل صوتی با CELP با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ارزیابی هواپخش در محیط ماهواره ای CALIPSO با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل توان در شبکه های حسگر بیسیم با نظریه آشوب مشارکتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اندازه گیری نرخ و ریتم ضربان قلبی از سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ارزیابی دسترسی کاربران به داده ها در اینترنت اشیا با فیلتر کالمن با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص تومور مغزی از تصاویر MRI با الگوریتم خوشه بندی IFK با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه نگاشت بیفورکیشن هنون با لیاپانوف با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ناوبری اینرسیایی با GPS برای رسیدن به هدف با فیلترهای کالمن با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ردیابی هدف در رادار با روش های تبدیل فوریه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه Snapchat با iOS
 • فروش پروژه بهبود کنترل کننده Fuzzy PID در موتور سروو با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استفاده از یادگیری عمیق در کنترل کننده SDN با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استفاده از تابع پرتو در بهینه سازی یک رابطه ریاضی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اعزام بار اقتصادی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اعزام بار اقتصادی با الگوریتم ازدحام ذرات بهینه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه محاسبه نمودار انشعاب یا بیفورکیشن با qourum sensing (سنجش مقیاس) با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه رمزنگاری و رمزگشایی تصویر با شبکه عصبی SOM و LVQ با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه شبیه سازی پرتو یا Beamforming یا DBF با فیتلرهای تطبیقی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با تئوری کنترل پذیری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 6
  بازدید امروز : 291
  بازدید دیروز : 790
  بازدید هفته گذشته : 1081
  بازدید ماه گذشته : 21826
  بازدید سال گذشته : 268931
  کل بازدید : 916759
  نوشته شده در پنجشنبه 30 دی 1395 ساعت 22:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 90 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 دی 1395 ساعت 2:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 124 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 دی 1395 ساعت 2:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 120 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 30 دی 1395 ساعت 2:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 132 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 0:55 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 124 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 0:54 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 58 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 113 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 76 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 138 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 106 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:29 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 132 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:26 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 83 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 26 دی 1395 ساعت 20:46 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 133 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 25 دی 1395 ساعت 22:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 168 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 24 دی 1395 ساعت 15:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 159 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 24 دی 1395 ساعت 15:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 100 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 24 دی 1395 ساعت 1:46 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 139 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 24 دی 1395 ساعت 1:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 154 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 24 دی 1395 ساعت 1:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 158 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 2:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 160 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 2:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 150 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 22:13 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 189 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 22:10 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - SciLab | 169 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 22:08 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OPNet | 158 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 22:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 106 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 22:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OPNet | 122 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 21:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OPNet | 123 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 3:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 154 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 3:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 109 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 120 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 94 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 171 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 18 دی 1395 ساعت 23:45 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 84 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 127 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 181 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 23:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 152 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 66 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:29 توسط : ناميرا | دسته : | 114 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:26 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 61 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 20:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 113 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 20:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 84 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 20:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 111 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 1:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 106 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 1:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 113 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 1:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 165 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 0:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 140 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 12 دی 1395 ساعت 15:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 76 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 12 دی 1395 ساعت 15:30 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 86 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 12 دی 1395 ساعت 2:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 80 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 11 دی 1395 ساعت 15:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - NS2 | 85 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | کتراک | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | اجاره سوئيت در شيراز | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | ثبت برند | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات