درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه استخراج مرز و کد زنجیری تصویر با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه دوز با الگوریتم ژنتیک با Python
 • فروش پروژه لبه یابی به روش های مختلف با FPGA در نرم افزار ModelSIM
 • فروش پروژه سودوکو با Python
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصاویر با رویکرد الگوریتم ترکیبی ژنتیک و تپه نوردی با Python
 • فروش پروژه مدل سازی و شبیه سازی شبکه SDN در رایانش مه با نرم افزار CloudSIM
 • فروش پروژه شبیه سازی توانایی پرواز و فرود به طور عمودی و معلق در UAV با نرم افزار MATLAB
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 2
  بازدید امروز : 688
  بازدید دیروز : 1774
  بازدید هفته گذشته : 2462
  بازدید ماه گذشته : 8716
  بازدید سال گذشته : 166761
  کل بازدید : 814589
  نوشته شده در جمعه 29 بهمن 1395 ساعت 17:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 87 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 29 بهمن 1395 ساعت 17:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 85 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 29 بهمن 1395 ساعت 11:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 49 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 29 بهمن 1395 ساعت 11:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 52 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 بهمن 1395 ساعت 11:07 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 64 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 بهمن 1395 ساعت 11:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Assembly | 103 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 28 بهمن 1395 ساعت 11:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 54 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 27 بهمن 1395 ساعت 9:15 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 99 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 27 بهمن 1395 ساعت 9:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 52 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 26 بهمن 1395 ساعت 20:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 57 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 26 بهمن 1395 ساعت 15:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 51 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 26 بهمن 1395 ساعت 2:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 70 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 26 بهمن 1395 ساعت 2:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 49 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 بهمن 1395 ساعت 14:50 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 101 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 23 بهمن 1395 ساعت 14:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 66 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 22 بهمن 1395 ساعت 22:22 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 77 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 22 بهمن 1395 ساعت 11:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 109 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 22 بهمن 1395 ساعت 11:07 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 76 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 22 بهمن 1395 ساعت 11:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 113 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 22 بهمن 1395 ساعت 11:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 64 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 21 بهمن 1395 ساعت 20:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 111 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 20 بهمن 1395 ساعت 1:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 111 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 20 بهمن 1395 ساعت 1:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 94 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 19 بهمن 1395 ساعت 0:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 110 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 بهمن 1395 ساعت 1:26 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 82 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 بهمن 1395 ساعت 1:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 69 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 بهمن 1395 ساعت 1:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 68 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 17 بهمن 1395 ساعت 15:29 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 70 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 17 بهمن 1395 ساعت 15:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 41 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 17 بهمن 1395 ساعت 15:26 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 63 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 17 بهمن 1395 ساعت 12:03 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 105 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 17 بهمن 1395 ساعت 3:47 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 36 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 17 بهمن 1395 ساعت 3:45 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 73 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 14 بهمن 1395 ساعت 22:11 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 59 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 14 بهمن 1395 ساعت 22:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 95 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 14 بهمن 1395 ساعت 22:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 60 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 14 بهمن 1395 ساعت 2:15 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 69 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 14 بهمن 1395 ساعت 2:13 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 103 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 13 بهمن 1395 ساعت 17:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 67 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 13 بهمن 1395 ساعت 17:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 102 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 13 بهمن 1395 ساعت 2:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 66 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 12:22 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 111 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 12:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 93 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 2:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 93 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 2:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 41 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 11 بهمن 1395 ساعت 1:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 66 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 11 بهمن 1395 ساعت 1:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OPNet | 91 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 11 بهمن 1395 ساعت 1:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OPNet | 70 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 11 بهمن 1395 ساعت 1:28 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 87 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 10 بهمن 1395 ساعت 3:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 90 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | منزل مبله شیراز | فرش کاشان | کفسابی | پاپ آپ استند نمایشگاهی | هتل و اقامت | دیاگ | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | هاست ارزان | پاپ آپ نمایشگاهی | فلزیاب | آگهی استخدام | فلزیاب | دستگاه فلزیاب | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | منزل مبله شیراز | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | خرید سرور مجازی | دکتر نوروزیان | فلزیاب | سفر به روسیه | محمد دبیری
  X
  تبليغات