درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 2
  بازدید امروز : 602
  بازدید دیروز : 389
  بازدید هفته گذشته : 1235
  بازدید ماه گذشته : 5462
  بازدید سال گذشته : 213930
  کل بازدید : 861758
  نوشته شده در دوشنبه 30 اسفند 1395 ساعت 2:46 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 27 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 29 اسفند 1395 ساعت 13:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 64 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 29 اسفند 1395 ساعت 13:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 110 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 29 اسفند 1395 ساعت 13:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 29 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 29 اسفند 1395 ساعت 1:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 38 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 29 اسفند 1395 ساعت 1:50 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 27 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 اسفند 1395 ساعت 18:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 77 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 اسفند 1395 ساعت 18:11 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 34 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 اسفند 1395 ساعت 18:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 53 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 اسفند 1395 ساعت 18:07 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 41 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 اسفند 1395 ساعت 14:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 31 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 اسفند 1395 ساعت 14:12 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 61 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 اسفند 1395 ساعت 14:08 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 35 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 اسفند 1395 ساعت 14:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 50 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 اسفند 1395 ساعت 14:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 31 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 اسفند 1395 ساعت 13:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 32 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 اسفند 1395 ساعت 13:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 55 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 اسفند 1395 ساعت 13:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 42 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 اسفند 1395 ساعت 13:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 43 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 28 اسفند 1395 ساعت 13:50 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 115 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 27 اسفند 1395 ساعت 22:43 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 55 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 27 اسفند 1395 ساعت 22:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 31 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 27 اسفند 1395 ساعت 22:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 42 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 27 اسفند 1395 ساعت 22:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 30 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 27 اسفند 1395 ساعت 22:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 44 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 27 اسفند 1395 ساعت 2:04 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 42 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 27 اسفند 1395 ساعت 2:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 32 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 27 اسفند 1395 ساعت 2:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 103 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 27 اسفند 1395 ساعت 2:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 36 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 26 اسفند 1395 ساعت 1:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 33 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 26 اسفند 1395 ساعت 1:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 113 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 26 اسفند 1395 ساعت 1:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 29 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 26 اسفند 1395 ساعت 1:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 33 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 26 اسفند 1395 ساعت 1:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 39 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 24 اسفند 1395 ساعت 1:29 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 32 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 اسفند 1395 ساعت 14:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 54 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 اسفند 1395 ساعت 14:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 55 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 اسفند 1395 ساعت 14:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 102 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 اسفند 1395 ساعت 14:25 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 63 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 اسفند 1395 ساعت 14:22 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 48 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 اسفند 1395 ساعت 14:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 47 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 اسفند 1395 ساعت 14:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 104 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 اسفند 1395 ساعت 0:23 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 106 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 22 اسفند 1395 ساعت 0:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - OPNet | 116 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 21 اسفند 1395 ساعت 3:15 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 64 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 21 اسفند 1395 ساعت 3:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 105 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 21 اسفند 1395 ساعت 3:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 56 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 21 اسفند 1395 ساعت 3:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 49 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 اسفند 1395 ساعت 3:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 121 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 18 اسفند 1395 ساعت 3:55 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 111 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | فرش کاشان | آژانس هواپیمایی | منزل مبله در شیراز | کفسابی | هتل و اقامت | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | سفر به روسیه | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات