درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 4
  بازدید امروز : 634
  بازدید دیروز : 389
  بازدید هفته گذشته : 1267
  بازدید ماه گذشته : 5494
  بازدید سال گذشته : 213962
  کل بازدید : 861790
  نوشته شده در پنجشنبه 31 تير 1395 ساعت 1:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 122 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 تير 1395 ساعت 1:30 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 116 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 تير 1395 ساعت 1:28 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 143 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 تير 1395 ساعت 1:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 129 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 27 تير 1395 ساعت 23:45 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 90 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 27 تير 1395 ساعت 23:43 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - SciLab | 161 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 27 تير 1395 ساعت 23:41 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - SciLab | 169 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 25 تير 1395 ساعت 22:38 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - SciLab | 129 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 25 تير 1395 ساعت 22:35 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 85 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 25 تير 1395 ساعت 22:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 118 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 25 تير 1395 ساعت 0:54 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 130 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 تير 1395 ساعت 23:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 101 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 تير 1395 ساعت 23:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 167 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 تير 1395 ساعت 23:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 140 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 تير 1395 ساعت 23:34 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - SciLab | 135 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 1:09 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - SciLab | 147 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 1:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 116 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 1:03 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - R | 134 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 1:00 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - SciLab | 89 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 0:57 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - SciLab | 118 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 0:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 110 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 0:50 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 75 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 0:47 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - SciLab | 105 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 0:45 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 142 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 0:43 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 138 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 0:41 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - R | 137 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 0:38 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - R | 80 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 0:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 133 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 0:33 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - R | 141 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 20 تير 1395 ساعت 0:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 133 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 20 تير 1395 ساعت 0:25 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - SciLab | 138 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 20 تير 1395 ساعت 0:22 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 65 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 20 تير 1395 ساعت 0:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 133 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 20 تير 1395 ساعت 0:16 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - SciLab | 139 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 20 تير 1395 ساعت 0:12 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - SciLab | 134 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 20 تير 1395 ساعت 0:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 121 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 20 تير 1395 ساعت 0:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 98 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 19 تير 1395 ساعت 23:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 80 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 19 تير 1395 ساعت 23:54 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 140 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 19 تير 1395 ساعت 23:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 135 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 19 تير 1395 ساعت 23:47 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 108 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 19 تير 1395 ساعت 21:46 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 96 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 19 تير 1395 ساعت 21:43 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 74 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 19 تير 1395 ساعت 21:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 70 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 19 تير 1395 ساعت 21:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 59 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 18 تير 1395 ساعت 2:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 113 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 18 تير 1395 ساعت 2:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 95 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 18 تير 1395 ساعت 2:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 79 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 18 تير 1395 ساعت 2:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 102 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 18 تير 1395 ساعت 2:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 90 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | فرش کاشان | آژانس هواپیمایی | منزل مبله در شیراز | کفسابی | هتل و اقامت | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | سفر به روسیه | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات