درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه کنترل توان در شبکه های حسگر بیسیم با نظریه آشوب مشارکتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اندازه گیری نرخ و ریتم ضربان قلبی از سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ارزیابی دسترسی کاربران به داده ها در اینترنت اشیا با فیلتر کالمن با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص تومور مغزی از تصاویر MRI با الگوریتم خوشه بندی IFK با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه نگاشت بیفورکیشن هنون با لیاپانوف با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ناوبری اینرسیایی با GPS برای رسیدن به هدف با فیلترهای کالمن با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ردیابی هدف در رادار با روش های تبدیل فوریه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه Snapchat با iOS
 • فروش پروژه بهبود کنترل کننده Fuzzy PID در موتور سروو با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استفاده از یادگیری عمیق در کنترل کننده SDN با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استفاده از تابع پرتو در بهینه سازی یک رابطه ریاضی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اعزام بار اقتصادی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اعزام بار اقتصادی با الگوریتم ازدحام ذرات بهینه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه محاسبه نمودار انشعاب یا بیفورکیشن با qourum sensing (سنجش مقیاس) با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه رمزنگاری و رمزگشایی تصویر با شبکه عصبی SOM و LVQ با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه شبیه سازی پرتو یا Beamforming یا DBF با فیتلرهای تطبیقی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با تئوری کنترل پذیری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 3
  بازدید امروز : 1486
  بازدید دیروز : 3195
  بازدید هفته گذشته : 7610
  بازدید ماه گذشته : 17066
  بازدید سال گذشته : 264171
  کل بازدید : 911999
  نوشته شده در پنجشنبه 31 تير 1395 ساعت 1:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 124 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 تير 1395 ساعت 1:30 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 117 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 تير 1395 ساعت 1:28 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 145 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 31 تير 1395 ساعت 1:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 132 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 27 تير 1395 ساعت 23:45 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 91 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 27 تير 1395 ساعت 23:43 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - SciLab | 175 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 27 تير 1395 ساعت 23:41 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - SciLab | 173 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 25 تير 1395 ساعت 22:38 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - SciLab | 134 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 25 تير 1395 ساعت 22:35 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 87 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 25 تير 1395 ساعت 22:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 120 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 25 تير 1395 ساعت 0:54 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 136 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 تير 1395 ساعت 23:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 104 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 تير 1395 ساعت 23:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 180 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 تير 1395 ساعت 23:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 148 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 23 تير 1395 ساعت 23:34 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - SciLab | 139 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 1:09 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - SciLab | 160 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 1:06 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 118 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 1:03 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - R | 138 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 1:00 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - SciLab | 90 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 0:57 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - SciLab | 122 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 0:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 114 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 0:50 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 79 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 0:47 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - SciLab | 106 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 0:45 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 149 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 0:43 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 142 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 0:41 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - R | 144 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 0:38 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - R | 82 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 0:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 137 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 0:33 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - R | 146 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 20 تير 1395 ساعت 0:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 138 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 20 تير 1395 ساعت 0:25 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - SciLab | 141 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 20 تير 1395 ساعت 0:22 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 71 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 20 تير 1395 ساعت 0:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 136 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 20 تير 1395 ساعت 0:16 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - SciLab | 143 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 20 تير 1395 ساعت 0:12 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - SciLab | 141 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 20 تير 1395 ساعت 0:05 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 125 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 20 تير 1395 ساعت 0:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 100 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 19 تير 1395 ساعت 23:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 82 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 19 تير 1395 ساعت 23:54 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 144 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 19 تير 1395 ساعت 23:49 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 137 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 19 تير 1395 ساعت 23:47 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 114 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 19 تير 1395 ساعت 21:46 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 100 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 19 تير 1395 ساعت 21:43 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 78 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 19 تير 1395 ساعت 21:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 74 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 19 تير 1395 ساعت 21:37 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 64 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 18 تير 1395 ساعت 2:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 115 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 18 تير 1395 ساعت 2:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 96 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 18 تير 1395 ساعت 2:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 81 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 18 تير 1395 ساعت 2:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 120 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 18 تير 1395 ساعت 2:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 91 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | اجاره سوئيت در شيراز | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | ثبت برند | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات