درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 2
  بازدید امروز : 623
  بازدید دیروز : 389
  بازدید هفته گذشته : 1256
  بازدید ماه گذشته : 5483
  بازدید سال گذشته : 213951
  کل بازدید : 861779
  نوشته شده در شنبه 30 مرداد 1395 ساعت 12:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 104 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 29 مرداد 1395 ساعت 16:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 86 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 29 مرداد 1395 ساعت 16:25 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 99 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 26 مرداد 1395 ساعت 3:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 91 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 26 مرداد 1395 ساعت 3:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 101 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 26 مرداد 1395 ساعت 3:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 70 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 26 مرداد 1395 ساعت 3:18 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 84 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 25 مرداد 1395 ساعت 0:32 توسط : ناميرا | دسته : الکترونیک - PSCAD | 138 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 25 مرداد 1395 ساعت 0:30 توسط : ناميرا | دسته : الکترونیک - PSCAD | 146 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 25 مرداد 1395 ساعت 0:26 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 134 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 24 مرداد 1395 ساعت 2:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 124 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 24 مرداد 1395 ساعت 2:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 108 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 مرداد 1395 ساعت 1:18 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 115 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 مرداد 1395 ساعت 1:14 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 59 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 18 مرداد 1395 ساعت 1:12 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - R | 68 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 16 مرداد 1395 ساعت 15:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 58 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 16 مرداد 1395 ساعت 14:54 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 65 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 16 مرداد 1395 ساعت 14:51 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 101 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 مرداد 1395 ساعت 1:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 122 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 مرداد 1395 ساعت 0:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 127 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 15 مرداد 1395 ساعت 0:56 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 132 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 13 مرداد 1395 ساعت 19:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 126 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 13 مرداد 1395 ساعت 19:37 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - R | 136 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 13 مرداد 1395 ساعت 19:35 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 128 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 13 مرداد 1395 ساعت 19:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 127 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 13 مرداد 1395 ساعت 19:28 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 78 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 13 مرداد 1395 ساعت 19:26 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 40 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 13 مرداد 1395 ساعت 19:22 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 124 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 13 مرداد 1395 ساعت 19:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 105 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 13 مرداد 1395 ساعت 19:18 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 72 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 13 مرداد 1395 ساعت 19:16 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - R | 117 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 13 مرداد 1395 ساعت 19:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 104 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 11 مرداد 1395 ساعت 20:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 129 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 11 مرداد 1395 ساعت 20:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 125 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 11 مرداد 1395 ساعت 20:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 115 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 11 مرداد 1395 ساعت 20:15 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 123 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 11 مرداد 1395 ساعت 20:11 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - R | 93 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 11 مرداد 1395 ساعت 20:07 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 138 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 11 مرداد 1395 ساعت 20:03 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 133 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 11 مرداد 1395 ساعت 20:01 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 154 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 2 مرداد 1395 ساعت 20:24 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 145 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 1 مرداد 1395 ساعت 20:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 123 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 1 مرداد 1395 ساعت 20:33 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 144 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 1 مرداد 1395 ساعت 20:31 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 168 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 1 مرداد 1395 ساعت 20:29 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - SciLab | 101 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 1 مرداد 1395 ساعت 20:25 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - Weka | 106 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 1 مرداد 1395 ساعت 20:21 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 118 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 1 مرداد 1395 ساعت 20:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 141 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 1 مرداد 1395 ساعت 20:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 109 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 1 مرداد 1395 ساعت 20:10 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 135 بازدید


 • صفحه قبل 1 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | فرش کاشان | آژانس هواپیمایی | منزل مبله در شیراز | کفسابی | هتل و اقامت | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | سفر به روسیه | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات