درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه استخراج مرز و کد زنجیری تصویر با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه دوز با الگوریتم ژنتیک با Python
 • فروش پروژه لبه یابی به روش های مختلف با FPGA در نرم افزار ModelSIM
 • فروش پروژه سودوکو با Python
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصاویر با رویکرد الگوریتم ترکیبی ژنتیک و تپه نوردی با Python
 • فروش پروژه مدل سازی و شبیه سازی شبکه SDN در رایانش مه با نرم افزار CloudSIM
 • فروش پروژه شبیه سازی توانایی پرواز و فرود به طور عمودی و معلق در UAV با نرم افزار MATLAB
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 3
  بازدید امروز : 657
  بازدید دیروز : 1774
  بازدید هفته گذشته : 2431
  بازدید ماه گذشته : 8685
  بازدید سال گذشته : 166730
  کل بازدید : 814558
  نوشته شده در سه شنبه 30 شهريور 1395 ساعت 1:22 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 94 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 29 شهريور 1395 ساعت 0:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 97 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 شهريور 1395 ساعت 2:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 87 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 شهريور 1395 ساعت 2:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 81 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 شهريور 1395 ساعت 2:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 51 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 شهريور 1395 ساعت 2:06 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 90 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 شهريور 1395 ساعت 2:03 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 69 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 26 شهريور 1395 ساعت 1:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 90 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 26 شهريور 1395 ساعت 1:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 81 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 25 شهريور 1395 ساعت 1:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 51 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 25 شهريور 1395 ساعت 1:56 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 69 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 شهريور 1395 ساعت 0:37 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 121 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 شهريور 1395 ساعت 0:34 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 111 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 شهريور 1395 ساعت 0:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 56 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 شهريور 1395 ساعت 0:29 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - SciLab | 72 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 22 شهريور 1395 ساعت 2:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 115 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 22 شهريور 1395 ساعت 2:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 115 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 22 شهريور 1395 ساعت 2:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 111 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 22 شهريور 1395 ساعت 0:15 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 121 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 22 شهريور 1395 ساعت 0:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 110 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 22 شهريور 1395 ساعت 0:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 121 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 19 شهريور 1395 ساعت 1:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 117 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 17 شهريور 1395 ساعت 0:22 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 104 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 14 شهريور 1395 ساعت 2:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 133 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 14 شهريور 1395 ساعت 2:22 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 75 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 14 شهريور 1395 ساعت 2:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 106 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 14 شهريور 1395 ساعت 2:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 56 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 11 شهريور 1395 ساعت 16:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 79 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 11 شهريور 1395 ساعت 16:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 131 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 11 شهريور 1395 ساعت 16:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 108 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 7 شهريور 1395 ساعت 1:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 140 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 7 شهريور 1395 ساعت 1:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 131 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 6 شهريور 1395 ساعت 1:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 114 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 6 شهريور 1395 ساعت 1:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 141 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 6 شهريور 1395 ساعت 1:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 64 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 4 شهريور 1395 ساعت 1:43 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 75 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 4 شهريور 1395 ساعت 1:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 96 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 4 شهريور 1395 ساعت 1:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 114 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 4 شهريور 1395 ساعت 1:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 104 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 4 شهريور 1395 ساعت 1:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 87 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 4 شهريور 1395 ساعت 1:30 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 105 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 4 شهريور 1395 ساعت 1:28 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 62 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 3 شهريور 1395 ساعت 2:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 109 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 3 شهريور 1395 ساعت 2:14 توسط : ناميرا | دسته : عمران - MATLAB | 120 بازدید


 • صفحه قبل 1 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | منزل مبله شیراز | فرش کاشان | کفسابی | پاپ آپ استند نمایشگاهی | هتل و اقامت | دیاگ | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | هاست ارزان | پاپ آپ نمایشگاهی | فلزیاب | آگهی استخدام | فلزیاب | دستگاه فلزیاب | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | منزل مبله شیراز | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | خرید سرور مجازی | دکتر نوروزیان | فلزیاب | سفر به روسیه | محمد دبیری
  X
  تبليغات