درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 2
  بازدید امروز : 616
  بازدید دیروز : 389
  بازدید هفته گذشته : 1249
  بازدید ماه گذشته : 5476
  بازدید سال گذشته : 213944
  کل بازدید : 861772
  نوشته شده در سه شنبه 30 شهريور 1395 ساعت 1:22 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 99 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 29 شهريور 1395 ساعت 0:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 102 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 شهريور 1395 ساعت 2:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 96 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 شهريور 1395 ساعت 2:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 85 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 شهريور 1395 ساعت 2:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 54 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 شهريور 1395 ساعت 2:06 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 95 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 27 شهريور 1395 ساعت 2:03 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 73 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 26 شهريور 1395 ساعت 1:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 95 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 26 شهريور 1395 ساعت 1:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 84 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 25 شهريور 1395 ساعت 1:59 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 54 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 25 شهريور 1395 ساعت 1:56 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 73 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 شهريور 1395 ساعت 0:37 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 126 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 شهريور 1395 ساعت 0:34 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 114 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 شهريور 1395 ساعت 0:32 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 60 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 24 شهريور 1395 ساعت 0:29 توسط : ناميرا | دسته : کامپیوتر - SciLab | 74 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 22 شهريور 1395 ساعت 2:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 118 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 22 شهريور 1395 ساعت 2:41 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 119 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 22 شهريور 1395 ساعت 2:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 118 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 22 شهريور 1395 ساعت 0:15 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 126 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 22 شهريور 1395 ساعت 0:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 114 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 22 شهريور 1395 ساعت 0:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 124 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 19 شهريور 1395 ساعت 1:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 120 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 17 شهريور 1395 ساعت 0:22 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 109 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 14 شهريور 1395 ساعت 2:27 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 140 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 14 شهريور 1395 ساعت 2:22 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 79 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 14 شهريور 1395 ساعت 2:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 110 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 14 شهريور 1395 ساعت 2:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 59 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 11 شهريور 1395 ساعت 16:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 83 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 11 شهريور 1395 ساعت 16:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 135 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 11 شهريور 1395 ساعت 16:34 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 112 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 7 شهريور 1395 ساعت 1:58 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 149 بازدید

 • نوشته شده در يکشنبه 7 شهريور 1395 ساعت 1:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 137 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 6 شهريور 1395 ساعت 1:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 118 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 6 شهريور 1395 ساعت 1:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 146 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 6 شهريور 1395 ساعت 1:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 68 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 4 شهريور 1395 ساعت 1:43 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 79 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 4 شهريور 1395 ساعت 1:39 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 100 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 4 شهريور 1395 ساعت 1:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 117 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 4 شهريور 1395 ساعت 1:36 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 110 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 4 شهريور 1395 ساعت 1:33 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 92 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 4 شهريور 1395 ساعت 1:30 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 109 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 4 شهريور 1395 ساعت 1:28 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 66 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 3 شهريور 1395 ساعت 2:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 112 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 3 شهريور 1395 ساعت 2:14 توسط : ناميرا | دسته : عمران - MATLAB | 125 بازدید


 • صفحه قبل 1 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | فرش کاشان | آژانس هواپیمایی | منزل مبله در شیراز | کفسابی | هتل و اقامت | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | سفر به روسیه | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات