درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه ربات اینستاگرام به زبان #C
 • فروش پروژه دانلود تصاویر و ویدئو از اینستاگرام به زبان PHP و HTML5
 • فروش پروژه دانلود تصاویر و ویدئو از اینستاگرام به زبان PHP
 • فروش پروژه استگانوگرافی بر روی کانال های کد شده فایل صوتی با CELP با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ارزیابی هواپخش در محیط ماهواره ای CALIPSO با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل توان در شبکه های حسگر بیسیم با نظریه آشوب مشارکتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اندازه گیری نرخ و ریتم ضربان قلبی از سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ارزیابی دسترسی کاربران به داده ها در اینترنت اشیا با فیلتر کالمن با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص تومور مغزی از تصاویر MRI با الگوریتم خوشه بندی IFK با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه نگاشت بیفورکیشن هنون با لیاپانوف با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ناوبری اینرسیایی با GPS برای رسیدن به هدف با فیلترهای کالمن با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه ردیابی هدف در رادار با روش های تبدیل فوریه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه Snapchat با iOS
 • فروش پروژه بهبود کنترل کننده Fuzzy PID در موتور سروو با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استفاده از یادگیری عمیق در کنترل کننده SDN با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استفاده از تابع پرتو در بهینه سازی یک رابطه ریاضی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اعزام بار اقتصادی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه اعزام بار اقتصادی با الگوریتم ازدحام ذرات بهینه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه محاسبه نمودار انشعاب یا بیفورکیشن با qourum sensing (سنجش مقیاس) با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه رمزنگاری و رمزگشایی تصویر با شبکه عصبی SOM و LVQ با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه شبیه سازی پرتو یا Beamforming یا DBF با فیتلرهای تطبیقی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با تئوری کنترل پذیری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 4
  بازدید امروز : 353
  بازدید دیروز : 790
  بازدید هفته گذشته : 1143
  بازدید ماه گذشته : 21888
  بازدید سال گذشته : 268993
  کل بازدید : 916821
  نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 22:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 99 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 22:22 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 63 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 22:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 41 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 22:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 89 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 22:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 37 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 22:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 66 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 18:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 78 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 18:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 110 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 18:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 91 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 18:15 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 117 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 18:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 81 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 آبان 1395 ساعت 18:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 99 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 آبان 1395 ساعت 18:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 83 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 آبان 1395 ساعت 2:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 64 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 آبان 1395 ساعت 2:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 120 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 آبان 1395 ساعت 2:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 72 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 25 آبان 1395 ساعت 23:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 109 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 25 آبان 1395 ساعت 23:11 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 56 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 25 آبان 1395 ساعت 23:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 113 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 18:23 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 69 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 18:21 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 117 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 18:18 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 82 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 18:17 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 132 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 18:14 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 93 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 0:04 توسط : ناميرا | دسته : | 63 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 0:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 110 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 22 آبان 1395 ساعت 18:55 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 141 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 22 آبان 1395 ساعت 18:52 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 132 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 22 آبان 1395 ساعت 0:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 75 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 22 آبان 1395 ساعت 0:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 65 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 22 آبان 1395 ساعت 0:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 71 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 22 آبان 1395 ساعت 0:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 63 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 20 آبان 1395 ساعت 2:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 73 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 20 آبان 1395 ساعت 2:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 102 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 19 آبان 1395 ساعت 0:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 96 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 18 آبان 1395 ساعت 1:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 100 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 18 آبان 1395 ساعت 0:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 83 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 17 آبان 1395 ساعت 18:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 101 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 17 آبان 1395 ساعت 18:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 79 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 14 آبان 1395 ساعت 12:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 55 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 14 آبان 1395 ساعت 12:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 113 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 14 آبان 1395 ساعت 12:15 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 106 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 14 آبان 1395 ساعت 0:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 107 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 14 آبان 1395 ساعت 0:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 56 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 14 آبان 1395 ساعت 0:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 108 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 13 آبان 1395 ساعت 1:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 104 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 12 آبان 1395 ساعت 12:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 59 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت 11:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 88 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت 11:45 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 106 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت 11:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 72 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | کتراک | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | اجاره سوئيت در شيراز | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | ثبت برند | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات