درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
 • فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
 • فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 2
  بازدید امروز : 716
  بازدید دیروز : 389
  بازدید هفته گذشته : 1349
  بازدید ماه گذشته : 5576
  بازدید سال گذشته : 214044
  کل بازدید : 861872
  نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 22:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 98 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 22:22 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 61 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 22:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 40 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 22:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 83 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 22:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 36 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 22:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 65 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 18:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 67 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 18:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 105 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 18:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 85 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 18:15 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 108 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 18:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 76 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 آبان 1395 ساعت 18:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 97 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 آبان 1395 ساعت 18:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 81 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 آبان 1395 ساعت 2:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 61 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 آبان 1395 ساعت 2:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 113 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 آبان 1395 ساعت 2:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 66 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 25 آبان 1395 ساعت 23:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 95 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 25 آبان 1395 ساعت 23:11 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 55 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 25 آبان 1395 ساعت 23:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 109 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 18:23 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 66 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 18:21 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 113 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 18:18 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 78 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 18:17 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 125 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 18:14 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 91 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 0:04 توسط : ناميرا | دسته : | 57 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 0:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 104 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 22 آبان 1395 ساعت 18:55 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 127 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 22 آبان 1395 ساعت 18:52 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 126 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 22 آبان 1395 ساعت 0:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 73 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 22 آبان 1395 ساعت 0:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 62 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 22 آبان 1395 ساعت 0:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 65 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 22 آبان 1395 ساعت 0:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 62 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 20 آبان 1395 ساعت 2:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 70 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 20 آبان 1395 ساعت 2:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 99 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 19 آبان 1395 ساعت 0:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 94 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 18 آبان 1395 ساعت 1:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 98 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 18 آبان 1395 ساعت 0:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 82 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 17 آبان 1395 ساعت 18:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 96 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 17 آبان 1395 ساعت 18:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 71 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 14 آبان 1395 ساعت 12:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 53 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 14 آبان 1395 ساعت 12:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 109 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 14 آبان 1395 ساعت 12:15 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 99 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 14 آبان 1395 ساعت 0:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 103 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 14 آبان 1395 ساعت 0:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 50 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 14 آبان 1395 ساعت 0:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 99 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 13 آبان 1395 ساعت 1:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 100 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 12 آبان 1395 ساعت 12:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 57 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت 11:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 84 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت 11:45 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 100 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت 11:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 70 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | فرش کاشان | آژانس هواپیمایی | منزل مبله در شیراز | کفسابی | هتل و اقامت | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | سفر به روسیه | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات