درباره

فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا


گروه ناميرا،
فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

جستجو

جعبه پیام
امکانات


آخرين نوشته ها

 • فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
 • فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
 • فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
 • فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
 • فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه کنترل یاتاقان مغناطیسی فعال با کنترل کننده فازی آبشاری با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه مدیریت مصرف انرژی سیستم تهویه مطبوع در خانه های هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLA
 • فروش پروژه استخراج مرز و کد زنجیری تصویر با نرم افزار MATLAB
 • فروش پروژه دوز با الگوریتم ژنتیک با Python
 • فروش پروژه لبه یابی به روش های مختلف با FPGA در نرم افزار ModelSIM
 • فروش پروژه سودوکو با Python
 • فروش پروژه استگانوگرافی تصاویر با رویکرد الگوریتم ترکیبی ژنتیک و تپه نوردی با Python
 • فروش پروژه مدل سازی و شبیه سازی شبکه SDN در رایانش مه با نرم افزار CloudSIM
 • فروش پروژه شبیه سازی توانایی پرواز و فرود به طور عمودی و معلق در UAV با نرم افزار MATLAB
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 2
  بازدید امروز : 952
  بازدید دیروز : 1774
  بازدید هفته گذشته : 2726
  بازدید ماه گذشته : 8980
  بازدید سال گذشته : 167025
  کل بازدید : 814853
  نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 22:24 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 95 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 22:22 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 56 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 22:20 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 35 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 22:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 77 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 22:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 32 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 22:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 60 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 18:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 64 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 18:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 98 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 18:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 79 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 18:15 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 101 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 29 آبان 1395 ساعت 18:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 73 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 آبان 1395 ساعت 18:21 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 92 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 آبان 1395 ساعت 18:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 76 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 آبان 1395 ساعت 2:18 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 57 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 آبان 1395 ساعت 2:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 105 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 28 آبان 1395 ساعت 2:16 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 61 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 25 آبان 1395 ساعت 23:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 91 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 25 آبان 1395 ساعت 23:11 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 52 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 25 آبان 1395 ساعت 23:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 101 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 18:23 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 61 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 18:21 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 106 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 18:18 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 73 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 18:17 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 117 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 18:14 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 87 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 0:04 توسط : ناميرا | دسته : | 49 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 0:02 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 101 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 22 آبان 1395 ساعت 18:55 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 118 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 22 آبان 1395 ساعت 18:52 توسط : ناميرا | دسته : الكترونيك - MATLAB | 119 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 22 آبان 1395 ساعت 0:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 70 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 22 آبان 1395 ساعت 0:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 59 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 22 آبان 1395 ساعت 0:40 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 60 بازدید

 • نوشته شده در شنبه 22 آبان 1395 ساعت 0:38 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 59 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 20 آبان 1395 ساعت 2:12 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 66 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 20 آبان 1395 ساعت 2:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 92 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 19 آبان 1395 ساعت 0:09 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 87 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 18 آبان 1395 ساعت 1:00 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 92 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 18 آبان 1395 ساعت 0:57 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 78 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 17 آبان 1395 ساعت 18:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 93 بازدید

 • نوشته شده در دوشنبه 17 آبان 1395 ساعت 18:14 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - Flash و Action Script | 68 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 14 آبان 1395 ساعت 12:19 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 50 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 14 آبان 1395 ساعت 12:17 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 101 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 14 آبان 1395 ساعت 12:15 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 95 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 14 آبان 1395 ساعت 0:53 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 95 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 14 آبان 1395 ساعت 0:52 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 45 بازدید

 • نوشته شده در جمعه 14 آبان 1395 ساعت 0:10 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 92 بازدید

 • نوشته شده در پنجشنبه 13 آبان 1395 ساعت 1:44 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 94 بازدید

 • نوشته شده در چهارشنبه 12 آبان 1395 ساعت 12:23 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 51 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت 11:48 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 80 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت 11:45 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 82 بازدید

 • نوشته شده در سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت 11:42 توسط : ناميرا | دسته : كامپيوتر - MATLAB | 66 بازدید


 • صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | منزل مبله شیراز | فرش کاشان | کفسابی | پاپ آپ استند نمایشگاهی | هتل و اقامت | دیاگ | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | هاست ارزان | پاپ آپ نمایشگاهی | فلزیاب | آگهی استخدام | فلزیاب | دستگاه فلزیاب | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | منزل مبله شیراز | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | خرید سرور مجازی | دکتر نوروزیان | فلزیاب | سفر به روسیه | محمد دبیری
  X
  تبليغات