فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه تولید سری لورنز آشوبناک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه EFIE با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مقطع نگاری رایانه ای با اشعه مخروطی مارپیچی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص و شناسایی زبان پارسی و عربی به روش n-gram با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کاهش زمان نشست در کنترل فیدبک تاخیری با روسلر (Rossler) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه نمودار بیفورکیشن یا دوشاخه معادله دافینگ با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فرکتال جولیا با نظریه آشوب با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سیگنال رادار دوپلر پالس و فشرده سازی آن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص و شمارش اعداد دست نوشته با شبکه عصبی BP با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حذف نویز سیگنال رادار با فیلتر تطبیقی RMS و LMS به روش Correntropy با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه هموار سازی تصویر برای بهبود آستانه گذاری سراسری با روش Otsu با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین سرعت هواگرد (Aircraft) با کنترلر PID با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم PCA برای کاهش ابعاد (Dimension Reduction) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم ژنتیک کوانتوم (QGA) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم فرا ابتکاری Firefly با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم فرا ابتکاری BAT جهت بهینه سازی پیوسته با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص هدف با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه طراحی کنترلر LQG برای پهپاد (UAV) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص موقعیت چهره در تصویر با الگوریتم KPCA با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم بهسازی تطبیقی با خواص همگرایی با الگوریتم MMSE و LMS با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهسازی و فشرده سازی محدوده دینامیکی تصویر با الگوریتم SMQT با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهینه سازی آرایه سنسور دایره ای با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه افزایش کیفیت ویدئو با الگوریتم BTV با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مقایسه الگوریتم های LS و MMSE و LMMSE با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص حرکت از ویدئو به روش کاهش انرژی پیوسته با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حذف اکو و نویز صوت با فیلتر تطبیقی به روش بلوک بلوک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حرکت روی بردار با الگوریتم اتوماتای یادگیر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه اعمال تغییرات در پروتکل مسیریابی DSR برای افزایش طول عمر شبکه MANET با نرم افزار NS-2
- فروش پروژه تصحیح خطا در قطعه سازی تصویر با الگوریتم SVMLS با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه لبه یابی تصویر با اتوماتای یادگیر سلولی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه نظریه تراوش یا Percolation در گراف متنی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پیاده سازی روش فازی تاکاگی سوگنو کانگ (TSK) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبکه حسگر بیسیم بدن (WBAN) با روش اندازه گیری گسترده با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پیدا کردن کوتاهترین مسیر در شبکه ادهاک بیسیم با الگوریتم EASE با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص لبه تصویر با تبدیل موجک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مکان دهی گره و اتصال آن ها در شبکه سنسوری بیسیم با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه خوشه بندی داده با الگوریتم ICA با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه نهان نگاری یا واترمارکینگ با DWT با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تنظیم سطح در تقطیع تصویر در حضور ناهمگونی های شدت و کاربرد آن در MRI با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تعیین فاصله و تنظیم سطح در قطعه سازی تصویر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص سیستم کور حلقوی مایمو (MIMO) با سه منبع و دو سنسور با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه درون یابی تصویر با روش جدید بر پایه لبه های تصویر جهت بزرگنمایی بدون افت کیفیت با نرم افز
- فروش پروژه بهینه سازی شبکه MANET با پروتکل LEACH با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه خوشه بندی داده با استفاده از آنتروپی و هوش ازدحامی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پنهان سازی تصویر بدون اتلاف با تبدیل موجک و پردازش هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص صدا و پردازش آن با الگوریتم LPCC با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حملات حفره سیاه در شبکه MANET و جلوگیری آن با سیستم تشخیص نفوذ یا IDS با نرم افزار NS-2
- فروش پروژه الگوریتم LC برای تخصیص منابع متناسب در سیستم OFDMA با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فیلتر کالمن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه قطعه سازی تصویر با کنتور فعال و مدل Chan Vese یا C-V و LBF با نرم افزار MATLAB
صفحه قبل 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد