فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه فروشنده دوره گرد با الگوریتم کلونی مورچه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم PCA در پردازش تصویر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فیلتر تطبیقی دوطرفه (Adaptive Bilateral Filtering) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم DEM به زبان #C
- فروش پروژه پردازش تصوير به زبان JAVA
- فروش پروژه n وزیر با الگوریتم جستجوی ممنوعه (Tabu Search) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه یافتن کوتاهترین مسیر با الگوریتم Simulated Annealing با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم NSGA2 با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تغذیه مضاعف برای موتور القایی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازیابی غیر خطی تصویر با الگوریتم تکراری Lucy Richardson با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازیابی غیر خطی تصویر با الگوریتم تکراری Lucy Richardson با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازیابی تصویر با فیلترینگ وینر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازیابی تصویر با فیلترینگ معکوس با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازسازی با استفاده از باز پرتو افشانی فیلتر شده Fan Beam با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص و شناسایی برگ با شبکه عصبی مصنوعی و DCT با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص سیستم با کنترل DMC با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تجزیه و تحلیل اپیتومیک تصاویر از نظر شکل و ظاهر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تاريخ شمسى و ميلادى با نرم افزار Proteus
- فروش پروژه مقایسه NNSF و PDAF در خوشه بندی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ولتاژ استاتور DFIG با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه PMSM سنسوری با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص لبه تصویر با Robert، Sobel و Gradient با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تبدیل تاریخ شمسی به قمری و بالعکس با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازى نشانه گيرى به زبان ++C
- فروش پروژه آسانسور به زبان ++C
- فروش پروژه ويدئو كنفرانس با نرم افزار OPNet
- فروش پروژه الگوريتم DORA با نرم افزار NS2
- فروش پروژه تبدیل موجک مکمل دوگانه (CWT) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهینه سازی چند هدفه با الگوریتم ژنتیک (MOGA) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش DCT با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مبدل DC به DC با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مبدل بوست با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه موتور BLDC با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ویندوز اکسپلورر به زبان #C و استفاده از WPF
- فروش پروژه ویندوز اکسپلورر به زبان #C
- فروش پروژه ویندوز اکسپلورر به زبان #C
- فروش پروژه خوشه بندی به روش FCM و HCM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه قطعه سازی و خوشه بندی تصویر مغز با Kmeans و EM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه قطعه سازی و خوشه بندی تصویر با Kmeans با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه قطعه سازی تصویر با Kmeans با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه برنامه ریزی مسیر ربات با الگوریتم PSO به زبان ++C و استفاده از OpenGL
- فروش پروژه برنامه ریزی مسیر ربات با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه برنامه ریزی مسیر ربات با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه استخراج سیگنال FECG با شبکه عصبی RBF و BP با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم تبدیل هاف با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سیستم کنترل قدرت فازی همراه SVC با ANFIS با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فوتونیک با محاسبه رسیدن نور به سطح نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه داده ژنی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص شباهت دو تصویر به روش تجزیه مقدارهای منفرد (SVD) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حذف نویز صدا از فایل صوتی نرم افزار MATLAB
صفحه قبل 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد