فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه موتور BLDC با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ویندوز اکسپلورر به زبان #C و استفاده از WPF
- فروش پروژه ویندوز اکسپلورر به زبان #C
- فروش پروژه ویندوز اکسپلورر به زبان #C
- فروش پروژه خوشه بندی به روش FCM و HCM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه قطعه سازی و خوشه بندی تصویر مغز با Kmeans و EM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه قطعه سازی و خوشه بندی تصویر با Kmeans با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه قطعه سازی تصویر با Kmeans با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه برنامه ریزی مسیر ربات با الگوریتم PSO به زبان ++C و استفاده از OpenGL
- فروش پروژه برنامه ریزی مسیر ربات با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه برنامه ریزی مسیر ربات با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه استخراج سیگنال FECG با شبکه عصبی RBF و BP با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم تبدیل هاف با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سیستم کنترل قدرت فازی همراه SVC با ANFIS با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فوتونیک با محاسبه رسیدن نور به سطح نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه داده ژنی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص شباهت دو تصویر به روش تجزیه مقدارهای منفرد (SVD) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حذف نویز صدا از فایل صوتی نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پیش بینی سری زمانی با تئوری آشوب با ANFIS نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم نزدیکترین همسایه (KNN) نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازی گوبانگ با الگوریتم Min Max به زبان #C
- فروش پروژه الگوریتم مرتب سازی هرمی به زبان #C
- فروش پروژه الگوریتم هافمن به زبان ++C
- فروش پروژه الگوریتم مرتب سازی سریع به زبان ++C
- فروش پروژه الگوریتم CORDIC با نرم افزار ModelSim و Libero IDE‌ به كمك زبان ++C
- فروش پروژه استخراج و نورمال سازی هیستوگرام از تصویر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فلورسنس RNA از سلول های مختلف جهت تبدیل به آرایه میکروسکوپی DNA با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم FDFD با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص چهره با الگوریتم PCA و تکنیک SVD با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم کوله پشتی به زبان #C
- فروش پروژه الگوریتم دایکسترا به زبان ++C
- فروش پروژه هشت وزير با الگوريتم ژنتيك به زبان #C
- فروش پروژه حذف نویز تصویر به روش DCT با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه استفاده از نواحی متصل جهت استخراج بزرگترین ویژگی در تصویر ناحیه بندی شده با نرم افزار MAT
- فروش پروژه تعدیل هيستوگرام با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه لبه یابی تصویر با دو روش گرادیان گیری RGB و گرادیان گیری Di Zenzo با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه قطعه سازی تصویر به روش فازی Cmeans با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازى 2048 به زبان ++C و استفاده از OpenGL
- فروش پروژه ضبط كارهاى صفحه نمايش به زبان Delphi
- فروش پروژه STATCOM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه انرژی خورشیدی (فتوولتانیک) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص سرطان پوست به روش آستانه سازی فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مدلسازى نرخ داده در استاندارد IEEE802.11a شبكه محلى بيسيم با نرم افزار OPNet
- فروش پروژه بازیابی اسناد با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص خطا در ژنراتور برق به روش وسعت توازن پویا با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه آهنربای دائمی ژنراتور سنکرون (PMSM) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص QRS در سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سیستم مایمو 2x2 با استفاده از برابری MMSE برای مدولاسیون QPSK با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه توری براگ فیبری (FBG) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبکه عصبی ELM با نرم افزار MATLAB
صفحه قبل 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد