فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه درون یابی دو خطی برای بزرگنمایی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه درون یابی دو مکعبی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش DM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش هافمن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش LPC با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش RLE با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کدگذاری و کدگشایی خط پایه JPEG با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین کانال در OFDM بر پایه Comb Pilot با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تعیین میزان مایع در بطری با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص بطری های خالی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم تخصیص طیف با استفاده از نسبت توزیع مساوی در رنگ آمیزی گراف با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه لبه یابی تصویر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تصحیح گاما در تصویر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ساخت اشکال هندسی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخصیص طیف رادیو شناختی بر اساس شرایط درخواست و بهره برداری و دسترسی به آنها با نرم افزار
- فروش پروژه تخصیص طیف رادیو شناختی بر اساس شرایط درخواست با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ربات بازوی سه درجه آزادی ساخت پوما (PUMA) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهینه سازی فیلتر FIR با تبدیل Hilbert با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه TD-SCDMA در 3G با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبیه سازی 3G با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه MIMO OFDM برای ارتباط موبایل WiMAX با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه Rule Mining با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ارتباطات صوتی کانال های زیر آب WSSUS با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه قطعه سازی تصویر سکه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ارتباطات صوتی کانال های زیر آب غیر WSSUS با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه نمودار اسمیت با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه رسم شکل سه بعدی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه انعکاس صدا در زیر آب با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه درون یابی تصویر به روش AMLE با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حذف نویز تصویر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه رسم منحنی بسته بر اساس جریان خطی گرما با تبدیل فوریه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ماتریس درهم ریختگی و خوشه بندی آن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حذف نویز تصویر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ترمیم عکس با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه میدان مغناطیسی ناشی از جریان در سیم راست با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فرستنده سیگنال تلویزیونی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه استخراج ویژگی از عکس محصولات با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مدت زمان متغیر مدل انتشار آکوستیک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبکه ارتباطی آکوستیک زیر آب با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه CMA-ES با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مدار فیدبک خطی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه نرخ خطای بیت (BER) با چندین برابر کننده در کانال ایستا با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تبدیل فوریه سریع با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تبدیل فوریه کسری با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تبدیل فوریه کسری با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه افزایش کیفیت عکس در زمان بزرگنمایی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شناسایی تطبیقی سرعت در موتور القایی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه خوشه بندی و رگرسیون با SVM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه افزایش کیفیت عکس با الگوریتم MDSQ با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کامپوزیت چند طیفی در تصویر با نرم افزار MATLAB
صفحه قبل 1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد