فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه پیمایش گراهام با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پیاده سازی BlackBox با منطق فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص تومور مغزی با الگوریتم KNN با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه قطعه سازی تصویر کبد با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه طیف AR و Burg برای تشخیص فاصله در سونوگرافی کبد با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص تومور مغزی با پردازش تصویر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص تومور مغزی با پردازش تصویر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص سرطان ریه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبیه سازی و بهینه سازی سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شمارنده دودویی 8 بیتی با نرم افزار Max Plus II
- فروش پروژه واحد حافظه با نرم افزار Max Plus II
- فروش پروژه دیکدر 3x8 با نرم افزار Max Plus II
- فروش پروژه شمارش معکوس 24 ساعته با نرم افزار Max Plus II
- فروش پروژه محاسبه تقريبى با استفاده از روش هاى انتگرال گيرى عددى با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ماشين حساب به زبان #C با استفاده از WPF
- فروش پروژه انیمیشن درخت دودویی به زبان #C با استفاده از WPF
- فروش پروژه نقاشی به زبان #C
- فروش پروژه الگوریتم فلوید به زبان #C
- فروش پروژه بازى سه بعدى به زبان ++C و كتابخانه های DirectX
- فروش پروژه ذرات نورى به زبان ++C و كتابخانه های DirectX
- فروش پروژه افكت نورى به زبان ++C و كتابخانه های DirectX
- فروش پروژه انيميشن درخت و محيط به زبان ++C و كتابخانه های DirectX
- فروش پروژه جزيره به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه دايره رنگى به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه آدم برفى و درخت به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه رسم اشيا با الگوريتم Half Edge به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه مه به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه برف به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه راه رفتن در محيط و دوربين به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه الگوريتم تطبيق سه بعدى در تصاوير با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فیلتر دوطرفه تطبیقی برای بهبود وضوح و نویز تصاویر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فروشنده دوره گرد با الگوریتم های مختلف با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه رسم منحنی سه بعدی در مختصات با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه كى پد (Keypad) با LCD با ميكروكنترلر AVR با نرم افزار Proteus
- فروش پروژه چراغ چشمك زن با ميكروكنترلر AVR با نرم افزار Proteus
- فروش پروژه راه اندازى DS1302 همراه با LCD‌ با ميكروكنترلر ATMEGA16 با نرم افزار Proteus
- فروش پروژه ماشين حساب با نرم افزار Proteus
- فروش پروژه فروشنده دوره گرد با الگوريتم جستجوى ممنوعه (Tabu Search) به زبان #C
- فروش پروژه چراغ راهنمايى با نرم افزار Proteus
- فروش پروژه بازى هیولا به زبان Java
- فروش پروژه شمارنده پالس ورودى و نمايش با سون سگمنت با ATMEGA16 با نرم افزار Proteus
- فروش پروژه اتصال دو ميكروكنترلر 8051 از طريق پايه هاى RXT و TXD و نمايش در سون سگمنت با نرم افزار Pr
- فروش پروژه ماشين حساب با ميكروكنترلر LPC2103 با نرم افزار Proteus
- فروش پروژه ساعت، تاريخ و دماسنج با ميكروكنترلر 8051 با نرم افزار Proteus
- فروش پروژه بازى بمبرمن (Bomberman) به زبان Java
- فروش پروژه بازى بمبرمن (Bomberman) به زبان Java
- فروش پروژه بازی مار به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه مار و پله به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه ارسال اطلاعات با USART با ميكروكنترلر ADC و نمايش با ATMEGA316 با نرم افزار Proteus
- فروش پروژه LCD كاراكترى 2*16 با نرم افزار Proteus
صفحه قبل 1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد