فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه نقطه بازى به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه محور مختصات يك، دو و سه بعدى به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه تغيير رنگ به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه پویشگر شبکه WiFi به زبان #C
- فروش پروژه پویشگر IP یا IP Scanner (برنامه نویسی سوکت) به زبان #C
- فروش پروژه پردازش تصویر به زبان #C
- فروش پروژه پردازش تصویر به زبان #C
- فروش پروژه پردازش تصویر به زبان #C
- فروش پروژه پردازش تصویر به زبان #C
- فروش پروژه وب کم (دوربین) به زبان #C
- فروش پروژه OCR با شبکه عصبی مصنوعی به زبان #C
- فروش پروژه تصحیح سازی سیگنال (Direct orthogonal signal correction) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازى قدم زدن در محيط و دوربين به زبان ++C و كتابخانه های DirectX
- فروش پروژه بازی دوز به زبان #C
- فروش پروژه بازی فکری به زبان #C
- فروش پروژه بازی دوز به زبان #C
- فروش پروژه بازی خنثی کننده بمب (Mine Sweeper) به زبان #C
- فروش پروژه بازی گوموکو با برنامه نویسی سوکت به زبان #C
- فروش پروژه بازی گوموکو به زبان #C
- فروش پروژه بازی گوموکو به زبان #C
- فروش پروژه توزیع احتمال با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبیه سازی شبکه های کامپیوتری با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص کاراکتر و OCR با شبکه عصبی به زبان #C
- فروش پروژه شبکه عصبی به زبان #C
- فروش پروژه برنامه روزانه به زبان #C
- فروش پروژه تست شبکه عصبی به زبان #C
- فروش پروژه بازی چکرز به زبان #C
- فروش پروژه شبکه عصبی چند لایه به زبان #C
- فروش پروژه تشخيص چهره با شبكه عصبى به زبان Visual Basic
- فروش پروژه شناسایی کروموزم ها با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ویرایش رنگ ها با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه نمودار سطح صفر اشیا با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه درخت پوشای کمینه به زبان #C
- فروش پروژه بازی مار به زبان #C
- فروش پروژه روبیک (جورچین) با نرم افزار Flash
- فروش پروژه روبیک (جورچین) به زبان #C
- فروش پروژه نقشه ایران به زبان #C
- فروش پروژه تبدیل مبنای شانزده تایی (Hex) به زبان #C
- فروش پروژه كرك كردن رمز به روش بروت فورس به زبان Visual Basic
- فروش پروژه تشخیص کاراکتر با شبکه عصبی BP به زبان #C
- فروش پروژه بازی تخته نرد با نرم افزار Flash
- فروش پروژه بازی کشتی فضایی با نرم افزار Flash
- فروش پروژه تشخیص حرکت دست با الگوریتم ASM و AAM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه Star Trek - سیستمهای خبره - به زبان #C
- فروش پروژه بازی مار به زبان #C
- فروش پروژه انیمیشن دایره ها به زبان #C
- فروش پروژه روبیک (جورچین) به زبان #C استفاده از WPF
- فروش پروژه ولت متر با دقت 1.000 ولت به زبان C با نرم افزار Proteus
- فروش پروژه برقرارى ارتباط بين دو ميكروكنترلر با استاندارد UART به زبان C با نرم افزار Proteus
- فروش پروژه شبكه كردن ميكروكنترلرها با استفاده از TWI به زبان C با نرم افزار Proteus
صفحه قبل 1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد