فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه ماشین حساب به زبان JAVA
- فروش پروژه ماشین حساب به زبان JAVA
- فروش پروژه خواندن فايل هاى ويدئويى به صورت فريم به فريم با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه رمزنگارى، كشف رمز و كاهش حجم فايل صوتى با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ضبط صدا با ميكروفون و آناليز آن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فيلتر گذارى بر روى فايل صوتى (ايجاد نويز و حذف آن) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبيه سازى برخورد به صورت انيميشن و رسم نمودار با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حذف نويز از تصوير با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازى ماهجونگ با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترلر عصبی برای مخزن موجی (Surge Tank) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترل مخزن سه گانه آب با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ساخت شخصيت به زبان Delphi و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه انيميشن ماسك به زبان Delphi و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه آكواريوم به زبان Delphi و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه كنترل ربات به زبان Delphi و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه نرخ خطای بیت در مایمو (MIMO Bit Error Rate) نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پروتکل پگاسیس (PEGASIS) در شبکه سنسوری بیسیم با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبیه سازی پروتکل پگاسیس در شبکه سنسوری بیسیم با نرم افزار NS2
- فروش پروژه ويرايش محيط و ساخت بازى به زبان Delphi
- فروش پروژه ماشین حساب با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حذف نویز صدا با استفاده از ELMS و LMS با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص عکس برش داده شده از عکس اصلی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه نوسان دورانی در میل لنگ (Torsional Vibration in Crankshafts) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه رسم انواع گراف و خوشه بندی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مدیا پلیر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تقویم و ساعت با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترل ربات با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مرزبندی، لبه یابی داخلی و تعیین مساحت خطوط با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ماشین حساب با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه راه رفتن در محيط و دوربين به زبان Delphi
- فروش پروژه پيدا كردن كوتاهترين مسير ممكن به زبان #C
- فروش پروژه برداشتن نويز از تصوير (Denoise) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه انواع عملیات در پردازش تصویر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ساخت و ویرایش انواع مدارات الکترونیکی در محیط GUI با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبیه سازی میزان نویز صدا بر پایه FIR و IIR با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبیه سازی QAM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کرنومتر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه TMS320F2812 در پردازش سیگنال با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه Cantilevel Beam with a Vertical Force Applied in the Middle of the Right Side با نرم افزا
- فروش پروژه آناليز حالات صورت (Facial Expression Analyze) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه دفترچه تلفن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه هم ترازی صدا (Equalizer) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه لبه یابی عکس با استفاده از شبکه عصبی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه دوربین با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه جريان مستقيم و تكرار (AC - DC) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تبديل فوريه ملين و خوشه بندی‌ نيمه نظارتی در پردازش تصويربا نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه محاسبه قدرت توربين بادی با منطق فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه رسم فركتال با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بُرد نوشتن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخيص اعداد فارسی با شبكه عصبی - فازی با نرم افزار MATLAB
صفحه قبل 1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد