فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه شبيه سازی مخزن توليد برق و انرژی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه كنترل دايناميك مخزن توليد برق با الگوريتم ژنتيك با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه كنترل دايناميك مخزن توليد برق با الگوريتم ژنتيك با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازی SimCity به زبان Visual Basic
- فروش پروژه ويرايش محيط بازی تانك به زبان ++C
- فروش پروژه پياده سازی الگوريتم MHT با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوريتم برخورد به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه شبيه سازی پرواز به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه برخورد اجسام به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه ساخت پل با گره به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه پرتاب توپ به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه بازی جنگ فضايی به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه شبیه سازی اتوماتای سلولی به زبان ++C
- فروش پروژه بازی ديابلو (Diablo) به زبان ++C
- فروش پروژه كپی كردن اطلاعات فلش بدون اطلاع كاربر به زبان Delphi
- فروش كتاب الكترونيك هك حساب های كاربری جيميل (Gmail)
- فروش پروژه وب كم (webcam) به زبان ++C
- فروش پروژه بررسی و پردازش سيگنال GPS با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه دسته بندی خطوط با الگوريتم ايمنی مصنوعی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پياده سازی الگوريتم سيستم ايمنی مصنوعی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پياده سازی و خطايابی الگوريتم CMAC برای شبكه Mesh با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پياده سازی الگوريتم JPDA با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ميدان فراصوت با استفاده از هندسه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبيه سازی سيگنال های DTMF با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخيص پلاك خودرو با شبكه عصبی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبيه سازی فرستنده با OFDM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه رادار با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ايجاد و حذف نويز از تصاوير با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه رنگ آميزی گراف (Graph Coloring) به زبان Delphi
- فروش پروژه قطعه بندی اثر انگشت (Fingerprint Segmentation) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخيص اثر انگشت با شبكه عصبی ART و تكنيكهای پردازش تصوير با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مكان يابی شبكه بيسيم سنسوری با تكنيك APIT با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبيه سازی اتوماتای سلولی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازی چكرز (checkers) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازی ماشين با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخيص لبه عكس با شبكه عصبی BP و BM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازی محاوره ای (Interactive) با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه حرکت در محیط به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه بازی حافظه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازی جنگ ستارگان با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سيستم مديريت حسابداری به زبان #C
صفحه قبل 1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد