فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه محاسبه سری فوريه و انتگرال فوريه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازی راه رفتن در بيابان به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه الگوريتم باكتری با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ماشين حساب به زبان Assembly
- فروش پروژه بازی بومان (فاينال فانتزی 1) به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه بازی رويين تن 3 بعدی به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه انيميشن ارباب حلقه ها به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه بازی جنگ گربه ها به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه حركت در مسير با نقشه به زبان Delphi و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه شبيه سازی ترن هوايی به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه بازی Bomberman (مرد بمب انداز) به زبان JAVA
- فروش پروژه بازی Bomberman (مرد بمب انداز) به زبان #C
- فروش پروژه بازی Bomberman (مرد بمب انداز) به زبان ++C
- فروش پروژه بازی جاخالی از اشيا به زبان ++C و استفاده از ActiveX
- فروش پروژه ماشين حساب گرافيكی به زبان C
- فروش پروژه ماشين حساب به زبان C
- فروش پروژه الگوريتم برخورد و انيميشن با استفاده از هوش مصنوعی به زبان #C
- فروش پروژه ماشين حساب كامل به زبان #C
- فروش پروژه بازی شبيه سازی گرگ، گوسفند و علف (الگوريتم) به زبان ++C
- فروش پروژه رسم و حركت دايره با انتخاب كاربر و زدن دكمه به زبان Assembly
- فروش پروژه بازی تتريس به زبان Assembly
- فروش پروژه رسم دايره، مستطيل و مثلث و رنگ آميزی به زبان Assembly
- فروش پروژه رسم دايره به زبان Assembly
- فروش پروژه پردازش گرافيك و خواندن فايلهای dxf. به زبان Python
- فروش پروژه تشخيص چهره از چشم با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخيص حروف انگليسی از تصاوير bitmap با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پردازش تصوير با PCA و ICA با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازی سنگ كاغذ قيچی به زبان #C
- فروش پروژه بازی تتريس به زبان Delphi
- فروش پروژه بازی مار به زبان Delphi
- فروش پروژه كنترل PLC با پورت سريال با نرم افزار LabView
- فروش پروژه بازی مار به زبان Assembly
- فروش پروژه اسکرین سیور (محافظ صفحه نمایش) یه زبان ++C و کتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه حل تمرينات كتاب سيگنالها و سيستمها (اپنهايم) با MATLAB
- فروش پروژه برنامه نمايش عكس به زبان ++C
- فروش پروژه جعبه شيشه ای به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه پازل (Puzzle) به زبان Delphi
- فروش پروژه شبيه سازی نرم افزار گرافيكی به زبان Delphi
- فروش پروژه تقويم و ساعت با فلش (Flash + Action Script)
- فروش پروژه بازی پازل (Puzzle) به زبان ++C
- فروش پروژه طراحی رجیستر بانک با Max Plus II
- فروش پروژه طراحی کامپیوتر 16 بیتی با Active HDL
- فروش پروژه طراحی واحد پردازش مرکزی (CPU) شانزده بیتی با Active HDL
- فروش پروژه بازی Ragdoll به زبان Delphi استفاده از OpenGL
- فروش پروژه ذره بين به زبان ++C
- فروش پروژه طراحی و برنامه نويسی اسيلوسكوپ با نرم افزار LabView
- فروش پروژه تشخيص نام كاربری و رمز عبور و ساختن آن به زبان C
- فروش پروژه دفترچه يادداشت يا Notepad به زبان #C
- فروش پروژه بازی بلوك ها به زبان ++C
- فروش پروژه بازی دوز به زبان #C
صفحه قبل 1 ... 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد