فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه حذف نویز سیگنال گیربکس برپایه تبدیل موجک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود حرکت مگس در الگوریتم بهینه سازی مگس میوه ها برپایه لورنز با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه قطعه بندی تصویر برپایه تبدیل موجک به روش فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه نظارت بر سیگنال ECG جنین جهت اندازه گیری دقیق تپش قلب با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص چندین دایره در تصویر با الگوریتم تبدیل هاف دایره ای بهبود یافته با MATLAB
- فروش پروژه محاسبه نرخ خطای بیت در کانال محوشدگی رایلی با حداقل مربعات خطای ریشه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه محاسبه نرخ خطای بیت در کانال محوشدگی رایلی با کانال مایمو با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فشرده سازی سیگنال برپایه LFM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه اسپلاین PLSS با تابع PLS با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین پارامترهای موتور القایی با فیلتر کالمن UKF با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ارائه روشی ساده و مقاوم جهت تشخیص لبه تصویر برپایه الگوریتم کلونی مورچگان با MATLAB
- فروش پروژه استفاده از داده های گیربکس سه حالته جهت خطایابی با الگوریتم مدل مخفی مارکف با MATLAB
- فروش پروژه پیش بینی خطای گیربکس با استفاده از شبکه عصبی کوانتوم موجک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه به کارگیری الگوریتم PCA و PLS در NIPALS با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترل بهینه تزریق انسولین در بیماران دیابتی با مدل LQR با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سیستم انتقال MIMO LTE با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهینه سازی سیستم سفارش دهی با الگوریتم NSGA-II با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص لبه تصویر به روش فازی شهودی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص لبه تصویر به صورت تطبیقی برپایه مدل اتوماتای یادگیر فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه قطعه بندی بافت و نمایش شماتیک آن بر پایه بهینه سازی کلونی مورچه با MATLAB
- فروش پروژه بارگذاری دی الکتریک با ساختار نوار تناوبی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازیابی رنگ تصاویر شبه رنگی از طریق جدول رنگ جاسازی شده با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه غیر فعال سازی کنترل با نظریه آشوب برای هیپوکامپ با شبکه عصبی RBF با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود پارامتریک شبکه عصبی SNN با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود PID با الگوریتم BBO با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ارسال بسته حاوی حمله DDoS توزیع شده و بازیابی بسته سالم با نرم افزار OPNET
- فروش پروژه کاهش حملات DoS در VPN با نرم افزار OPNET
- فروش پروژه بررسی عملکرد تابع شافر (Schaffer) با الگوریتم SPEA2 با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود نتایج درخت پوشای کمینه با الگوریتم ژنتیک تطبیقی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه استاندارد چند متغیره مدل چند شاخصه جهت پیش بینی خشکسالی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ردیابی اهداف هوشمند در شبکه های بصری حسگر بیسیم برپایه الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پیکربندی سیستم کنترلی برپایه RNGA برای فرایندهای چند متغیره با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود الگوریتم ژنتیک چندهدفه برپایه چرخ رولت و رمزگشایی کروموزوم ها با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پیش بینی دبی داده های یک رودخانه با شبکه عصبی MLP با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تجزیه و تحلیل کارایی پروتکل TCP و UDP در لایه انتقال با نرم افزار OPNET
- فروش پروژه ارزیابی کارایی برای تضمین کیفیت خدمات شبکه های ATM در زمان ترافیک با نرم افزار OPNET
- فروش پروژه ارزیابی کارایی شبکه های ATM با الگوریتم Round Robin با نرم افزار OPNET
- فروش پروژه طبقه بندی ترافیک سیستم های چند رسانه ای با SVM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کیفیت خدمات VoIP در شبکه وایمکس با توزیع ترافیک نمایی با نرم افزار OPNET
- فروش پروژه پیش بینی بارش باران برپایه الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین رطوبت خاک در زمان نفوذ آب برپایه الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه طبقه بندی تصاویر SAR با الگوریتم FCM برپایه الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ارزیابی درون یابی به روش کریجینگ با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین کانال SUI به کمک کانال SISO با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه رمزنگاری تصویر با الگوریتم نگاشت بیکر و نظریه آشوب با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهینه سازی مسئله کُره با الگوریتم غذایابی باکتری با نرم افزار MATLAB
صفحه قبل 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد