فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه قطعه بندی تصاویر ماهواره ای با الگوریتم FCM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه خوشه بندی تصویر با الگوریتم FCM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه قطعه بندی تصویر با تبدیل موجک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه نهان نگاری (واترمارکینگ) بر اساس DFT با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص مشارکت با قانون AND منطقی در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فروش پروژه استخراج ویژگی و طبقه بندی سیگنال های EEG با تبدیل موجک با MATLAB
- فروش پروژه طبقه بندی داده EEG با ویژگی های انتخاب شده موجک با روش آماری ویلکاکسن با MATLAB
- فروش پروژه پیدا کردن خط مستقیم و منحنی با تبدیل هاف بهبود داده شده با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهسازی تصویر با فیلتر هومومورفی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه واگرایی تصویر در قطعه بندی به کمک تخمین گر کولباک لیبر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه استگانوگرافی به روش LSB با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازسازی سیگنال فشرده سازی شده به روش طرح ریزی گرادیان با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مسیریابی در شبکه MANET به کمک GPSR با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود پروتکل مسیریابی GPSR به روش GAF با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تبدیل سیگنال پیوسته به سیگنال همینگ و مثلثی با نرم افزار SCILAB
- فروش پروژه شبیه سازی صف M/M/1 با نرم افزار OPNet
- فروش پروژه بهبود کنترلر PID فازی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مقایسه پروتکل های واکنشی در شبکه MANET با نرم افزار OPNet
- فروش پروژه روش ذخیره سازی بیشتر پهنای باند IPTV چندپخشی با نرم افزار OPNet
- فروش پروژه SSB با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص هپاتیت به روش نروفازی برپایه تئوری دمپستر شافر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پیش بینی مصرف بار با شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص اسپم از ایمیل با SVM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترل راکتور مخزن همزن دار با شبکه عصبی موجک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه طبقه بندی اثرانگشت با شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پروتکل GPSR با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تعیین فاصله بین دو منحنی با فاصله فریچت با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک چند هدفه (MOGA) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کاهش ابعاد نویز سیگنال در حضور کلاتر به روش STAP و JAMMING با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کاهش مصرف انرژی و افرایش طول عمر در شبکه حسگر بیسیم به روش فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حرکت براونی کسری با تبدیل موجک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فروشنده دوره گرد با الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تکامل تنظیم سطح فاصله جهت استفاده در قطعه بندی تصویر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین اکسیژن خون و نرخ ضربان قلب در زمان حرکت با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تحلیل و مقایسه پوشش ریسک بیمه سبد سرمایه (CPPI) و TIPP با MATLAB
- فروش پروژه تشخیص هدف در حضور کلاتر و جمینگ با روش STAP با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه نوار باریک کتمول رام با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبکه حسگر بیسیم بر پایه پروتکل IEEE802.15.4 با نرم افزار NS2
- فروش پروژه حمله سیبل در شبکه ونت با نرم افزار NS2
- فروش پروژه حمله سیبل با پروتکل DSR غیر همزمان در شبکه بیسیم با نرم افزار NS2
- فروش پروژه حمله سیبل با پروتکل AODV همزمان در شبکه بیسیم با نرم افزار NS2
- فروش پروژه ارسال داده از طریق پروتکل FTP با نرم افزار NS2
- فروش پروژه شکل موج رادار به روش CW و CDFI برپایه HRR با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سنجش فشاری روی تصویر بر پایه DCT با دیکشنری نماینده پراکنده با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ردیابی هدف در سیستم ترافیک هوایی با الگوریتم CKF-IMM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه برقراری امنیت در شبکه اسکترنت بلوتوث بر پایه مسیریابی پویا با نرم افزار NS2
- فروش پروژه مسئله زمان بندی کار کارگاهی با الگوریتم ژنتیک موازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص لبه تصویر با الگوریتم کرش با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین کانال OFDM در وایمکس با مدولاسیون BPSK همراه با MMSE و LS با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص صورت انسان با توجه به رنگ پوست با نرم افزار MATLAB
صفحه قبل 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد